CEJA

SLC - Ceja Bild Med Notdjur

CEJA är takorganisationen för unga producenter inom EU. CEJA leds av ett presidium som består av ordförande Jannes Maes och fyra vice ordföranden. CEJA arbete går ut på att framställa ställningstaganden till aktuella ärenden inom EU beslutsfattandet via arbetande möten. Inom senaste tiden har unga producenternas ställningstaganden blivit väl beaktade i EU jordbrukspolitiken. Mer om CEJA ställningstaganden kan man läsa på CEJA:s webbplats. SLC är medlem i CEJA sedan 2017 med Joel Rappe (ordf. SLC ungdomsutskott och SLC Nyland ungdomsutskott) som representant.


Mer från SLC