CEJA

SLC - Ceja Bild Med Notdjur

CEJA är ett forum för unga producenter inom EU och som även kommunicerar med europeiska beslutsfattare. CEJA:s främsta mål är att främja en yngre och mer innovativ jordbrukssektor i EU och att skapa goda arbets- och levnadsvillkor för unga människor som etablerar sig inom jordbruket och för dem som redan är "unga jordbrukare". CEJA representerar cirka två miljoner unga jordbrukare i Europa. CEJA:s medlemmar finns i 22 EU-medlemsstater och 33 nationella medlemsorganisationer. SLC är medlem i CEJA sedan 2017.

CEJA leds av ett presidium som består av ordförande och fyra vice ordföranden. CEJA arbete går ut på att framställa ställningstaganden till aktuella ärenden inom EU-beslutsfattandet via arbetande möten. Mer om CEJA ställningstaganden kan man läsa på CEJA:s webbplats.

SLC:s CEJA-representant är Kevin Lillhonga.

Läs mer på www.ceja.eu

Mer från SLC