SLC och ÖSP tar kraftigt avstånd från människohandel

Producentorganisationerna Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC och Österbottens svenska producentförbund ÖSP tar kraftigt avstånd från människohandel och utnyttjande av arbetskraft.
SLC - SLC OSP vit logo gron bakgrund

– Vi är djupt skakade och ser mycket allvarligt på fallen av misstänkt ocker och människohandel inom växthussektorn och att en växthusodlare nu begärs häktad. Vi hoppas att ärendet utreds snabbt och noggrant, säger SLC:s ordförande Mats Nylund.

– Det är fullständigt oacceptabelt att en enskild företagare äventyrar det goda kvalitetsrykte som växthusbranschen byggt upp under årtionden, säger Nylund.

Under våren har trädgårdssektorn stärkt samarbetet för att förebygga missbruk av arbetskraft. Den nya branschöverskridande arbetsgruppen för trygg rekrytering har inlett sitt arbete för att ta fram konkreta verktyg för att arbetsgivare ska kunna rekrytera på ett tryggt sätt och förebygga brister i rekrytering och arbetarskydd.

I samarbete med Landsbygdens Arbetsgivareförbund har producentorganisationerna under mars inlett en utbildningsserie i hållbar rekrytering för landsbygdssektorns arbetsgivare. Det tredje utbildningstillfället ordnas den 7 april. Producentorganisationerna kommer att ytterligare intensifiera arbetet med utbildning och kommunikation till medlemmarna.

– Alla arbetsgivare måste lära sig att rekrytera tryggt och säkert samt att upptäcka om det är någon annan som utnyttjar anställda. Om vi ska producera världens renaste växthusprodukter så räcker det inte med kvalitetskriterier för odlingarna och produkterna om det finns brister i arbetarskyddet. Vi måste också bli bäst på att identifiera och förebygga att någon utnyttjar anställda inom branschen, säger Nylund.


Tilläggsinformation:
Mats Nylund, SLC, ordförande, tfn 050 512 2191

Läs pressmeddelandet på finska / Lue tiedote suomeksi

Länkar:

Pressmeddelande 18.2.2022: Producentorganisationerna ordnar utbildningsserie om hållbar rekrytering

Pressmeddelande 11.2.2022: Trädgårdssektorn stärker samarbetet för att förebygga missbruk av arbetskraft

Pressmeddelande 3.2.2022: ÖSP:s trädgårdsutskott fördömer ocker och osaklig behandling

Mer från SLC