Bonden möter skolan

SLC - Inhemskmat Banner

Beställ material till din skola

SLC och Ungmartha vill tillsammans hylla det hundraåriga Finland genom att lyfta den inhemska maten på tallriken. Vi tycker att det är viktigt att barn och unga får skapa sig en uppfattning om varifrån den inhemska maten kommer och lära sig om hur vi i Finland lyckas producera bland den renaste och tryggaste maten i världen. 

I vårt färska material berättar vi mera om maten som produceras i Finland och vad du kan göra av den, bland annat via några enkla, läckra recept. Vårt material finns i form av en trevlig broschyr och elektroniskt på webbsidan www.inhemskmat.fi. På sidan finns även videoklipp, recept och länkar till annat intressant material.

Skolor kan kostnadsfritt beställa den tryckta broschyren Inhemsk mat från jord till bord som vi skickar per post. Det är även möjligt att under en lektion få besök av en bonde som berättar om sitt arbete och
varifrån maten egentligen kommer. Eller är ni intresserade av att besöka en lantgård? Kontakta då
SLC:s regionala producentförbund i Österbotten, Nyland, Åboland eller Åland i god tid – de kan
hjälpa till med att hitta en bonde som kan ställa upp.

Kontaktuppgifterna till SLC:s regionala producentförbund:
ÖSP: tel. (06) 318 9200 eller osp@slc.fi
SLC Nyland: tel. (09) 601 588 eller nsp@slc.fi
SLC Åboland: tel. (02) 423 720 eller asp@slc.fi
ÅPF: tel. (018) 329 840 eller henry.lindstrom@landsbygd.ax

Utlottning av mellanmålsverkstäder och gårdsbesök - beställ material senast 28.2.2018!

Bland de skolklasser som senast den 28.2.2018 via www.inhemskmat.fi beställer en klassuppsättning av broschyren Inhemsk mat från jord till bord lottar vi ut tio mellanmålverkstäder och fem gårdsbesök. De totalt femton vinnande skolklasserna får tillsammans med Ungmartha tillreda mellanmål av inhemska råvaror på skolan eller en möjlighet att via SLC besöka en lantgård (busstransport ingår) och uppleva varifrån maten kommer. Mellanmålsverkstäderna och gårdsbesöken är kostnadsfria för vinnarna. Arrangörerna kontaktar vinnarna efter utlottningen och de praktiska arrangemangen överenskommes sedan skilt mellan skolklasserna och Ungmartha eller SLC.

www.inhemskmat.fi Broschyren Inhemsk mat (pdf) SLC på YouTube

Affischer om matens väg

Vi erbjuder även affischer som illustrerar matens väg från jord till bord. Affischerna om matens väg kan kostnadsfritt beställas av skolor i Finland. Affischerna är storleken 70 x 100 cm.

Mjölkens väg Köttets väg Grönsakernas väg Spannmålens väg Äggets väg Ekoprodukternas väg

Kontakta oss för att beställa material eller en bonde till skolan