Hitta säsongsarbetskraft från Finland – gratis via Nordjobb

SLC - Slc Hemsida Banner
Flyer om Nordjobb

Undantagstillstånden i de olika nordiska länderna på grund av coronasituationen innebär att Nordjobb under 2020 förmedlar finländsk arbetskraft också inom Finlands gränser. Nordjobb hjälper arbetsgivare även inom jordbruks- och trädgårdssektorn att hitta unga personer för säsongsjobb snabbt, med minimal egen insats och gratis för arbetsgivare. Nordjobb hjälper även arbetstagare att hitta boende, ordna med skattekort och dylikt.

Nordjobb innebär för dig som arbetsgivare:

· tillgång till ung arbetskraft med varierande erfarenhet, som är villig att flytta för jobb

· snabb förmedling, Nordjobb gör urvalet bland sökande för dig, men du är inte obligerad att tacka ja till de sökande som erbjuds

· att Nordjobb gör annonsen för dig, enligt den information du ger per e-post eller telefon

· gratis tjänst, där du inte behöver oroa dig över bostad för arbetstagaren eller annat praktiskt


Ansökan skrivs på svenska eller finska, men alla erbjudna tjänster kan inte förutsätta goda kunskaper i svenska. Alla arbetsannonser och ansökningar till Nordjobb görs via nätportalen, men marknadsförs också på andra ansökningssidor: https://www.nordjobb.org/sv/soek-jobb

Ta kontakt per e-post till finland@nordjobb.org eller ring 044 733 5786 omedelbart, så ordnar Nordjobb annonsering som kan hjälpa dig som arbetsgivare att hitta arbetskraft från Finland


Nordjobb förmedlar sommarjobb, bostad och kultur- och fritidsprogram till ungdomar mellan 18 och 30 år. Nordjobb arbetar för att öka mobiliteten på den nordiska arbetsmarknaden och för att öka kunskapen om språk och kultur i Norden. Nordjobb har sedan 1985 givit ca. 25.000 ungdomar mellan 18-30 år möjligheten att uppleva ett nordiskt land under sommarhalvåret. Genom att delta i programmet bidrar både nordjobbare och arbetsgivare till rörligheten över gränserna i Norden. Undantagstillstånden i de nordiska länderna i och med coronasituationen innebär att Nordjobb nu förmedlar finländsk arbetskraft även inom Finlands gränser.

SLC:s kontaktperson:

Mer från SLC