Mavi: Nytt krisstöd till mjölkproducenter kan sökas 21.11–9.12.2016

Mjölkgårdarna kan ansöka om krisstöd för att minska mjölkproduktionen tillfälligt. Det extraordinära anpassningsstödet och det ytterligare stödet till mjölkproducenter riktas till gårdar som har för avsikt att producera mindre mjölk i januari–maj 2017 än under motsvarande period ett år tidigare. Krisstödet kan sökas på Landsbygdsverkets blankett 467. På ansökningsblanketten ska mjölkproducenten uppge hur mycket mindre mjölk han eller hon planerar att...

JSM: Förordning om anpassningsstöd till mjölkproducenter godkänd

Regeringen beslutade i dag om villkoren för mjölkproducenternas extraordinära anpassningsstöd. Stödet uppgår sammanlagt till 15 miljoner euro. Hälften av summan är direkta krispengar från EU, hälften nationella medel.Stödets syfte är att på frivillig väg minska mjölkproduktionen tillfälligt och på det sättet stabilisera hemmamarknaden. De producenter som deltar i systemet ska minska produktionen med minst tre procent under de fem första...

Danska bönder vill odla cannabis

Köpenhamn 17.11.2016, 15:41UtrikesDanska bönder vill att cannabisen som börjar skrivas ut till kroniskt sjuka patienter om drygt ett år ska ha vuxit i landets bördiga mylla. Förslaget kan bli verklighet eftersom holländsk cannabis ändå inte räcker till. - Det kommer att ge både arbetstillfällen och inkomster, så varför inte utnyttja den möjligheten, säger lantmannaorganisationen Landbrug & Fødevarers vice...

Kinesiskt företag bygger massafabrik i Kemijärvi

Helsingfors 17.11.2016, 14:26EkonomiKina lider av en kronisk brist på träfiber, vilket driver kinesiska företag utomlands. Och en del av dem kommer till Finland. Kinesiska Camce och finska Boreal Bioref har tecknat ett avtal om att bygga en bioförädlingsfabrik i Kemijärvi. Camce blir majoritetsägare i fabriken. Investeringsbeslutet ska fattas före slutet av nästa år och produktionen ska kunna börja...

JSM: Lagar som hjälper gårdsbruksenheter i tillfälliga ekonomiska svårigheter

Lagen om statsborgen för gårdsbruksenheter under åren 2016 och 2017 träder i kraft i dag den 16 november 2016. Samtidigt träder i kraft två ändrade lagar som ökar antalet år för uppskov med betalningen av investeringsstödslån med tre år upp till sammanlagt åtta år.Borgen kan beviljas för lån som kreditgivaren beviljar en lantbruksföretagare för att förbättra likviditeten i den produktionsverksamhet...

Mavi: Statsborgen får sökas för gårdarnas tillfälliga likviditetsproblem

Under perioden 1.12.2016–31.1.2017 får en jordbrukare ansöka hos NTM-centralen om statsborgen för banklån som förbättrar gårdens likviditet. Statsborgen söks med blankett 491 som från ingången av december finns att få på adressen www.suomi.fi/etjanster. I lån kan beviljas 30 000–110 000 euro och jordbrukaren kan få borgen för högst 70 procent av lånebeloppet. Borgen kan beviljas för ett lån som används till...

Pressinbjudan: Media välkomnas till jordbrukarkvinnors dagar i Jakobstad 17–18.11

Den 17-18 november samlas ett 30-tal finlandssvenska jordbrukarkvinnor till SLC:s kvinnodagar i Jakobstad. Det officiella programmet inleds torsdagen den 17.11 kl. 10.15 på Stadshotellet i Jakobstad. Österbottens svenska producentförbund, ÖSP, och dess kvinnoutskott står som värd för Kvinnodagarna tillsammans med centralorganisationen SLC. Programmet avslutas fredag 18.11 kl. 12. Regionens media inbjuds att ta del av Kvinnodagarnas programinnehåll.  Kvinnodagarna, som brukar ordnas...

Evira: Goda erfarenheter av den intensifierade övervakningen av jaktresenärer – jägarna medvetna om hotet som afrikanska svinpesten utgör

Jaktsällskapen som besöker Estland är enligt den intensifierade övervakningen i Västra hamnen i Helsingfors medvetna om hotet som afrikanska svinpesten (ASF) utgör. Livsmedelssäkerhetsverket Evira kontrollerade tillsammans med Tullen jaktsällskap som återvände från Estland i avsikt att hindra olaglig införsel av vildsvinskött och hålla afrikanska svinpesten borta.  Under den intensifierade övervakningen kom nio passagerarfärjor till Västra hamnen med sammanlagt ett par tusen...