​Aslak-kurs för medlemmar: ansök inom oktober

SLC:s svenskspråkiga ASLAK-rehabiliteringskurs (kursnummer 57878) för att upprätthålla och förbättra arbetsförmågan hålls på Härmä Rehab i Ylihärmä med start i december 2015. Kursen, som har tio platser, är avsedd för SLC-medlemmar som är lantbrukare, skogsbrukare och trädgårdsproducenter.Kursens totala längd är 22 dygn och fördelas enligt följande kurstidpunkter: 7–11.12.2015, 14–19.03.2016, 24–29.10.2016 och 5–9.12.2016. Kursen riktar sig till personer som i arbetet...

Luke: Marknaden för träproduktindustrin återhämtar sig nästa år

9.10.2015Den finländska skogsindustrins produktion och export har i år inte ökat på samma sätt som under de senaste åren. Man väntar sig dock att efterfrågan på världsmarknaden blir livligare nästa år, framgår det av skogssektorns konjunkturöversikt.Produktionen av inhemskt sågvirke och Plywood minskar i år jämfört med året innan. Man bedömer att exporten av sågvirke håller sig på samma nivå som...

SLC:s TYK-rehabiliteringskurs startar i december

7.10.2015SLC har beviljats en riksomfattande svenskspråkig TYK-rehabiliteringskurs för SLC-medlemmar. Kursen inleds med en utredningsperiod 7–12.12.2015 och 11–16.1.2016 på Härmä Rehab. På kursen finns åtta platser, till vilken SLC-medlemmar som uppfyller kriterierna kommer att kunna söka genom en individuell ansökan till Fpa. Kursens övriga delar hålls enligt följande: träningsperiod 1 den 14–24.3.2016, träningsperiod 2 den 7–11.11.2016 samt utvärderingsperioden den 20–24.3.2017. TYK...

Matkulturdagen firas med potatis på Tre Smeder 9 oktober kl 16

SLC - matkulturmagasinet potatis 2015

7.10.2015Fredagen den 9.10 är det dags för Den finlandssvenska matkulturdagen, som firas av Marthaförbundet och SLC genom att uppmärksamma potatis i alla former på ett jippo om potatis vid Tre Smeder i Helsingfors kl. 16–18. De 200 första bjuds på kaffe och potatisbakelser bakade av kändisbagaren och vinnaren av Hela Finland bakar, Anders Wikström. På plats finns även potatisodlare som...

JSM: Regeringen satsar på matsektorn

6.10.2015Enligt regeringens målbild ska den inhemska matproduktionens lönsamhet stiga och handelsbalansen förbättras med 500 miljoner euro. Alla insatser fokuserar på att förbättra konkurrenskraften inom primärproduktionen och hela matsektorn.Matkedjans funktion förbättrar man genom att förenkla tillstånds- och anmälningsprocesserna och avveckla normer. Livsmedelslagen ska ses över som en helhet och genom enskilda författningar. Resurserna ska användas för det arbete med att...

JSM: Förslag om utvecklande av det nordliga stödet sänds till EU-kommissionen

1.10.2015: Regeringen har i dag godkänt ett ändringsförslag, utgående från vilket Finland föreslår för EU-kommissionen att det nordliga stödet ska utvecklas och att kommissionens beslut, som styr användningen av stödet, ska förnyas från och med år 2016.Enligt förslaget ska det nordliga stödet också i fortsättningen betalas ut till nuvarande stödobjekt och med nuvarande stödformer. Stödets struktur och uppföljning som helhet...

Luke önskar att odlarna svarar på skördeundersökningen via nätet

1.10.2015Den årliga insamlingen av uppgifter om skörden har startat och breven har skickats till gårdarna. Enklast och mest flexibelt lämnar odlaren informationen i Lukes webbtjänst. Informationen används bland annat som stöd i beslutsfattandet.I skördeundersökningen insamlas information om skördearealerna och totalskörden för de viktigaste åkerväxterna samt om mängderna spannmål i lager. Datainsamlingen gäller både konventionella och ekologiska gårdar. I samband med...

SLC:s ASLAK-kurs blir av trots allt!

28.9.2015Fpa har meddelat att SLC:s svenskspråkiga ASLAK-rehabiliteringskurs med kursnummer 57878 trots allt kommer att ordnas. Kursen kommer att hållas på Härmä Rehab i Ylihärmä, men enligt en modifierad kurstidtabell. Kursen som är avsedd för SLC-medlemmar som är lantbrukare, skogsbrukare och trädgårdsproducenter annullerades i somras p.g.a. sparåtgärderna i det nya regeringsprogrammet, men annulleringen har nu återtagits.Kursens totala längd är 22 dygn...