Biogas och elpengar räddar Orkla

Mariehamn 20.05.2016, 15:11InrikesEn biogasanläggning byggs vid Chipsfabriken i Haraldsby på Åland. Pengar ges till elen. Chipsfabrikens räddningspaket gynnar alla, hävdar Ålands landskapsregering. Landskapsregeringen och företaget Orkla Confectionary & Snacks berättar nu var de 5 till 6 miljoner euro som Chipsfabrikens räddningspaket kostar ska tas ifrån. Stämningen var uppåt värre vid fredagens pressinformation. Lovorden kring samarbetet haglade....

JSM: ​Populärt med jordbrukets investeringsstöd – anslaget närmare 47 miljoner euro

Jordbrukarna har varit flitiga på att söka investeringsstöd: i början av året var antalet inlämnade ansökningar 1 400 och det ansökta beloppet sammanlagt över 90 miljoner euro. Jordbruksinvesteringarna påverkar lönsamhetstillväxten, jordbrukets livskraft och produktionens totala volym. Investeringarna är viktiga även på grund av de regionekonomiska effekterna.Det totala kostnadsförslaget för investeringarna uppgår till ca 270 miljoner euro. Investeringarna har en stor...

Energins andel av utrikeshandeln rasar

Helsingfors 20.05.2016, 09:59EkonomiVärdet på energiimporten rasade i fjol med 37 procent och exporten med 40 procent, rapporterar Tullen. Samtidigt har energins andel av Finlands totala utrikeshandel nått sin lägsta nivå på många år. Och andelen har fortsatt att minska efter årsskiftet. Raset beror på priset på råolja och sjunkande priser på oljeprodukter. Också priset på el är lågt. ...

Lantbrukarna och löntagarna tackar Orkla: Bevarandet av chipsfabriken det enda rätta beslutet

SLC - DeliFinland-och-NBC-045

Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter MTK, Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC och Finlands Livsmedelsarbetareförbund SEL tackar Orkla för beslutet att fortsätta verksamheten vid potatisförädlingsfabriken på Åland.  En nedläggning av norska Orkla-koncernens produktionsanläggning, som tillverkar Taffel-chips och Oolannin-fryspotatisprodukter i Haraldsby, skulle ha hotat utkomsten för närmare 300 personer i fabrikens produktionskedja. Nu minskar personalstyrkan enligt arbetsgivarens uppgifter med maximalt åtta personer. – Orklas fabrik...

Bayer bekräftar intresset att köpa Monsanto

Berlin 19.05.2016, 10:13EkonomiDen tyska läkemedels- och kemijätten Bayer förhandlar om köpa Monsanto, världens största lantbruksbolag. Efter veckor av spekulationer bekräftade Bayer på torsdagen sin avsikt att köpa det amerikanska bolaget. Köpesumman har ryktats vara hela 40 miljarder dollar (35,6 miljarder euro) eller mer. Bayer uppger att förhandlingarna fortfarande är preliminära. Monsanto bekräftade för sin del köpanbudet på onsdagen. ...

ÖSP arrangerar: Resa för unga bönder till Elmia lantbruksutställning 20-23.10.2016

Preliminärt program: Torsdag 20.10Bussen startar från Karleby på förmiddagen och kör riksåttan söderut till Åbo. Från Åbo åker vi med Silja Lines m/s Baltic Princess som avgår 20.15 till Stockholm, vi bor i B2 hytter. Gemensam middag direkt efter avgång i buffétrestaurangen. Fredag 21.10Ankomst till Stockholm tidigt på morgonen kl. 6.10 (lokal tid). Bussresa till Jönköping (320 km). Vi stannar för morgonmål...

Mavi: Ansökan om stöd för biodling har inletts

Ansökan om nationellt stöd för biodling enligt antalet bisamhällen har inletts. För att trygga verksamhetsförutsättningarna för biodling betalas till biodlare nationellt stöd för biodling till ett belopp av 18,00 euro per bisamhälle år 2016. Stödet söks med blankett 204 som finns att få på webbadressen www.suomi.fi/etjanster med sökordet mavi204. Handläggningen av ansökningar om stöd för biodling har koncentrerats till NTM-centralen i...

Mavi: Ersättningen för djurens välbefinnande betalas i två poster i juni

Ersättningen för djurens välbefinnande för 2015 börjar betalas ut i slutet av juni. Stödet betalas i två poster så att alla gårdar som har rätt till stödet får den första posten (85 %). Den andra posten betalas i juni till de gårdar som inte varit föremål för övervakning och till sådana övervakade gårdar där inga brister observerats vid kontroll på...