Föreningsresursen och SFV:s kursbidrag

www.foreningsresursen.fi

Föreningsresursen är SFV:s webbplats för föreningskunskap, där du hittar fakta, tips, råd och får svar på frågor gällande olika aspekter av föreningsliv i Svenskfinland. I Frågelådan kan man ställa frågor eller läsa andras frågor och svar om föreningslivet.

Materialet, som är utvecklat för finländska förhållanden, kan användas som resursmaterial för föreningskunskap och som hjälpmedel för styrelsearbete på såväl lokal, regional som nationell nivå. Materialet står fritt till förfogande för alla intresserade om man uppger källan.

Registrerade föreningar kan erhålla kursbidrag för ordnandet av kurser, seminarier och föreläsningar av SFV. Mer information om kursbidrag hittas på https://www.sfv.fi/sv/studiecentralen/kursbidrag/.

Studiecirklar kan startas av både en privatperson och en förening och beviljas statsbidrag från SFV. Mera information om studiecirklar hittas på https://sfv.fi/sv/studiecentralen/cirkelbidrag/.

Mer från SLC