Förbundskongress

SLC - Kongress2015 20151123 160309 Kopia

Den allmänna förbundskongressen är vårt rådgivande organ som fastställer de allmänna riktlinjerna och principerna för förbundets verksamhet och fungerar i övrigt som rådgivande organ.

Förbundskongressen sammankallas vart tredje år och arrangeras om möjligt i samband med ordinarie fullmäktigemöte.

Genom kongressen får landskapsförbund, lokalavdelningar och skogsvårdsföreningar ta del av viktiga frågor och påverka de allmänna riktlinjerna och principerna för centralförbundets verksamhet. Enligt stadgarna har landskapsförbund, lokalavdelning och skogsvårdsförening samt stödande medlem motionsrätt till kongressen.

Motionen bör skickas centralstyrelsen senast 30 dagar före kongressen. Förslag till diskussionsfrågor vid kongressen kan dessutom göras av centralstyrelsen.

Nästa SLC-kongress hålls den 2 december 2021 i Helsingfors.

Har du frågor? Tveka inte att ta kontakt

Mer från SLC