Brysselkontoret

SLC - Brysselintoimisto IMG 9518 pysty ryhma 2024 05 beskuren

Brysselkontorets personal, från vänster praktikant Onni Nyman, direktör Hanna Leiponen-Syyrakki, assistent Maarit Holma och EU-expert Jussi Savander. Foto: MTK

Office of Finnish Agriculture, Forestry and Cooperatives - SLC:s, MTK:s och Pellervos gemensamma kontor i Bryssel

MTK, SLC och Pellervo Coop Center driver sedan 1991 ett gemensamt lobbykontor i Bryssel. Brysselkontoret ansvarar för att bevaka medlemmarnas, det vill säga finländska jord- och skogsbrukares samt landsbygdsföretagares intressen i Europeiska unionen. Kontorets uppgift är att se till att frågor och särdrag som är av intresse för Finland beaktas i Europeiska unionens lagstiftning och internationella handelsavtal.

Brysselkontoret följer aktivt utvecklingen inom Europeiska unionen, den gemensamma jordbrukspolitiken och andra frågor av intresse för medlemmarna, och förmedlar information om detta till hemlandet. Aktivt deltagande i Copa-Cogeca, takorganisationen för de europeiska jordbruksorganisationerna och jordbruksandelslagen, regelbundna kontakter med de olika EU-institutionerna och andra viktiga aktörer i Bryssel är en viktig del av kontorets verksamhet.

Det gemensamma intressebevakningskontoret i Bryssel grundades av Antti Haavisto den 1 september 1991. SLC kom med i Brysselkontorets samarbete 1994.

Läs mer om Brysselkontorets 30-årsjubileum 2021

Kontakt

Office of Finnish Agriculture, Forestry and Cooperatives
Rue de Trèves 61 (6 våningen)
B-1040 Brussels, Belgium
växel +32 2 285 4810
fax +32 2 285 4819

Direktör
Hanna Leiponen-Syyrakki
hanna.leiponen-syyrakki(at)mtk.fi
+358 400 947 633
+32 476 502 704

EU-expert, djurhållning och kooperativ
Jussi Savander
jussi.savander(at)mtk.fi
+32 477331958

Assistent/sekreterare
Maarit Holma
maarit.holma(at)mtk.fi
+358 (0)20 413 2810

Mer från SLC