Årets lokalavdelning 2022

SLC - IMG 20181127 145710 webb

På kongressen 2018 utsågs Purmo och Raseborgs lokalavdelning till Årets lokalavdelning.

SLC utser för andra gången Årets lokalavdelning på kongressen den 29–30.6.2022 på Åland. Genom att utse Årets lokalavdelning vill SLC uppmärksamma lyckad verksamhet och goda verksamhetsmodeller lokalt för att fungera som inspiration åt andra inom organisationen.

Eftersom coronapandemin har begränsat möjligheterna till praktisk verksamhet ges priset denna gång i form av en hedersutmärkelse för lokalavdelningsverksamhet under coronatidens verksamhetsår 2021 och 2022. För hedersutmärkelsen beaktas särskilt hur lokalavdelning lyckats anpassa den lokala verksamheten till den förändrade verksamhetsomgivningen där coronapandemin begränsat möjligheterna till traditionell verksamhet.

Vinnaren av hedersutmärkelsen utses på kongressen och belönas med diplom samt ett verksamhetsbidrag på 500 euro.

Kriterier för utmärkelsen är att Årets lokalavdelning:

• har gjort satsningar på medlemsvård- eller värvning eller

• har lyft fram jord- och skogsbruket på ett positivt sätt eller

• har stärkt sammanhållningen inom jordbrukarkåren eller

• har främjat hela organisationens syfte eller strategi på lokal nivå eller

• har anpassat den lokala verksamheten till den förändrade verksamhetsomgivningen p.g.a. coronapandemin

Bonuspremieringar

I samband med Årets lokalavdelning utses kan juryn även göra bonuspremieringar som hedersomnämnande för särskild verksamhet. Förutom att bonuspremieringar kan ges till lokalavdelningar kan även utskott, klubbar eller arbetsgrupper premieras för lyckad verksamhet och goda verksamhetsmodeller för att fungera som inspiration åt andra inom organisationen. Bonuspremieringarna belönas med diplom samt ära och berömmelse. Bonuspremieringarna bygger på samma kriterier och anmälningar som för utmärkelsen Årets lokalavdelning.

Anmälan senast 31 maj

Anmälningar till tävlingen Årets lokalavdelning kan lämnas in av lokalavdelningar, enskilda medlemmar eller förbund senast den 31 maj 2022 .

Skriv en fritt formulerad motivering varför just denna lokalavdelning borde vinna och hur lokalavdelningen uppfyller tävlingskriterierna

Vinnaren utses på SLC:s kongress 29-30 juni

Som jury för tävlingen fungerar SLC:s organisationsutskott. Efter att anmälningstiden löpt ut går SLC:s organisationsutskott igenom inlämnade bidrag. På basis av kriterierna utser organisationsutskottet vinnare med motiveringar till utmärkelsen. Vinnaren offentliggörs på kongressen 29-30 juni på Åland. Bonuspremieringarna kan utses av juryn bland inkomna anmälningar till Årets lokalavdelning.


Har du frågor?

Mer från SLC