30 år av intressebevakning i Bryssel

SLC - 20210907 0001 ryhmakuva logo webb

Brysselkontorets team hösten 2021. Jubileumsåret har även fått en egen logo, designad av grafiker Jukka Pasonen.

www.mtk.fi/bryssel30

Under 2021 firar MTK:s, SLC:s och Pellervos gemensamma Brysselkontor 30 år av intressebevakning för det finländska lantbruket. Jubileumsseminariet och mottagning hålls i Bryssel den 16 mars 2022.

Jubileumsårets händelser

TidpunktEvenemang
25.3Brysselkontorets 30 års webbinarium #1: MEP Elsi Katainen och MTK:s ordf. Juha Marttila diskuterar EU:s jordbrukspolitik, på finska. Länk till webbinariet inspelning
14.4Pellervodagen: Tema Andelsverksamheten 2030: Den nya generationens krav och framgångsrecept, på finska. Länk till webbinariet inspelning
28.4Brysselkontorets 30 års webbinarium #2: MEP Petri Sarvamaa och MTK:s ordf. Juha Marttila diskuterar EU:s skogspolitik. Länk till webbinariet inspelning
9.5Europadagens video från Brysselkontoret. Länk till videon
28.6SLC:s fullmäktiges vårmöte
25–27.8Eurooppa-foorumi i Åbo: MTK:s seminarium om EU-intressebevakningen.
1.9Brysselkontorets get-together webbinarium
november-decemberBrysselkontorets 30 års webbinarium #3: MEP Nils Torvalds och SLC:s ordf. Mats Nylund diskuterar skog och klimat. Frågan vi ställer oss är: Kan EU bestämma över Finlands skogar?
NovemberMTK:s fullmäktigemöte
3.12SLC:s 75-års jubileumsfest firas digitalt (slc.fi/75)
16.3.2022Brysselkontorets 30 års jubileumsseminarium och mottagning i Bryssel

Historik

Det finländska jord- och skogsbrukets och andelsrörelsens gemensamma intressebevakningskontor i Bryssel grundades av Antti Haavisto den 1 september 1991. Maaseudun Tulevaisuus korrespondent har bemannat kontoret sedan 1995. Den nordiska skogsintressebevakningsposten grundades 1996 och husdjursombudsmannens post tillsattes 1997.

Brysselkontorets historik från de tio senaste åren samlas in som bäst, som en fortsättning på den föregående historiken från de första 20 åren. Historikens bloggtexter publiceras under jubileumsåret på https://www.mtk.fi/bryssel30 och publiceras i sin helhet i samband med jubileumsfestligheterna i oktober.

Läs Jonas Laxåbacks blogg Hur känns det att vara lobbyist här

Läs mera på www.mtk.fi/bryssel30 Läs mer om Brysselkontoret på slc.fi

Mer från SLC