SLC Åboland

Gilla oss på facebook

​Åbolands svenska lantbruksproducentförbund r.f. – SLC Åboland

SLC Åboland är en facklig, partipolitiskt obunden organisation som har till ändamål att tillvarata sina medlemmars allmänna och gemensamma fackliga, ekonomiska, sociala, miljömässiga och kulturella intressen.

SLC Åboland har dryga 750 medlemmar på knappa 500 gårdar. 

Förbundet grundades redan 1937 och är en del av Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC r.f. SLC Åboland samlas både vår och höst till förbundsmöte, som är förbundets högsta beslutande organ. Under förbundsmötet behandlas bokslut och verksamhetsberättelse, budget och verksamhetsplan, val av styrelse och val av representanter till SLC:s fullmäktige. 

Mer från SLC