ÖSP:s fullmäktige

Kari Lindfors, Esse lokalavd. (ersättare Mathias Wärn)

Glenn Strengell, Jeppo lokalavd. (ersättare Glen Jakobsson)

Mats Holmqvist, Karleby lokalavd. (ersättare Ulf Kvikant)

Nils-Erik Lång, Korsholms södra lokalavd.(ersättare Tony Bäck)

Roger Backholm, Korsnäs lokalavd. (ersättare Kenneth Enlund)

Johan Drycksbäck, Kronoby lokalavd. (ersättare Jonas Hästö)

Johnny Enström, Kvevlax lokalavd. (ersättare Kaj Skräddar)

Mikael Hoxell, Lappfjärd lokalavd. (ersättare Susan Englund)

Ronny Snellman, Larsmo lokalavd. (ersättare Anders Östman)

Joakim Smeds, Malax lokalavd. (ersättare Stefan Östman)

Bo-Stefan Rådman, Maxmo lokalavd. (ersättare Jonas Holm)

Sebastian Pott, Munsala lokalavd. (ersättare Andreas Westerholm)

Mats Kaitfors, Nedervetil lokalavd. (ersättare Helena Broända)

Andreas Frostdahl, Nykarleby lokalavd. (ersättare Tom Cedreström)

David Nyman, Närpes östra lokalavd. (ersättare Kaj Sjögård)

Johan Häggblom, Oravais lokalavd. (ersättare Sofia Eriksson)

Conny Englund, Pedersöre lokalavd. (ersättare Maria Ingerström)

Mikael Lasén, Purmo lokalavd. (ersättare Hanna Löv)

Tobias Dahlblom, Pörtom lokalavd. (ersättare Mikael Storbäck)

Jan-Mikael Östergård, Replot-Björköby lokalavd. (ersättare Heidi Järv)

Samuel Ingves, Sideby lokalavd. (ersättare Fredrik Antfolk)

Daniel Helenelund, Solf lokalavd. (ersättare Tom Backlund)

David Köping, Sundom lokalavd. (ersättare Glenn Ahlnäs)

Jessica Flöjt, Terjärv lokalavd. (ersättare Marcus Skullbacka)

Kjell Utfolk, Tjöck lokalavd. (ersättare Anderas Norrbutts)

Hans Vikstrand, Västra Närpes lokalavd. (ersättare Cindi Groop)

Jonas Östman, Vörå lokalavd. (ersättare Kjell Granfors)

Thomas Edström-Simons, Yttermark lokalavd. (ersättare Edvard Krooks)

Jan-Anders Lindfors, Övermark lokalavd. (ersättare Dan Kjällberg)

Jens Juthström, Korsnäsnejdens trädgårdsproducenter (ersättare Kenneth Vestberg)

Tore Svarvar, Malaxnejdens trädgårdsproducenter (ersättare Håkan Berg)

Jonathan Nordberg, Närpes trädgårdsproducenter (ersättare Ulf Harf)

Christer Finne, Frilandsodlarnas lokalavd. (ersättare David Björk)

Tom Åstrand, Österbottens Kött (ersättare Åsa Frants)

Ann-Charlott Kjerp, Osuuskunta Maitosuomi (ersättare Mats Broända)

Stefan Skullbacka, Närpes Grönsaker (ersättare Börje Ivars)

Kenneth Påhls, Skogsvårdsföreningen Österbotten (ersättare Harald Finne)

Kaj Wiik, Österbottens Pälsdjursodlarförening (ersättare Dan-Ove Stenfors)

Johnny Grandell, Närpes Äggpackeri (ersättare Robert Kuuttinen)

Mer från SLC