SLC Åbolands lokalavdelningar

Västra Åbolands lokalavdelning
ordf. Charlotta Björklöf
040 717 1903
Ytterholm
21650 Lillandet
c.bjorklof(at)gmail.com

Kimitoöns lokalavdelning
ordf. Christer Jägerskiöld
040 735 5587
Sjölaxvägen 295
25700 Kimito
c.jagerskiold(at)kitnet.fi

Pargas lokalavdelning
ordf. Timo Söderholm
040 580 2808
Tennäsvägen 94
21600 Pargas
timo.soderholm(at)parnet.fi

Mer från SLC