Resurseffektivt utnyttjande av lantbruksfastigheter

Bakgrund

Gårdarna har i sin ägo en betydande outnyttjad resurs i fastigheter vars potential att generera avkastning man ofta inte känner till. Det lönar sig att granska dessa resurser noggrannare eftersom ny teknologi, nya kundbehov, förändringar i lagstiftningen och de olika utvecklingstrenderna skapar nya möjligheter som  kan utnyttjas för att framställa inkomstkällor och företagsamhet på gårdar. Grundtanken bakom projektet är att utveckla mångfalden av lantbrukets affärsverksamhet genom att kombinera resurserna som ligger i de outnyttjade lantbruksfastigheterna och kundernas efterfrågan på marknaden samt de nya inkomstkällorna på landsbygden.

Mål

Målet med projektet är att utveckla lantbrukarnas färdigheter i att utnyttja olika lösningar som resurseffektivitet, återanvändning, inkomstgenerering och företagsamhet erbjuder i att öka konkurrenskraften. En viktig målsättning är att öka växelverkan mellan företag i olika branscher och lantbrukare för att skapa företagarinkomst från lantbruksfastighetsresurser.

 För vem

Lantbruksföretagare och andra personer som äger lantbruks- eller skogsbruksfastigheter på landsbygden. Samt företag i olika branscher, föreningar och andra instanser med intressen att utveckla användningen av fastigheterna på landsbygden.

 Vad

Aktiveringstillfällen, kartläggning av lediga fastigheter och utbildning enligt tema. Dessutom erbjuds utbildning i företagsamhet, företagsbesök, benchmarking, beräkningar för entreprenörsgrupper, utvecklingsplaner och nya kontaktnätverk.

 När 1.1.2017 – 30.6.2019

 Verkställande instanser och samarbetsparter

Företaget AF- Innova som erbjuder expert- och utvecklingstjänster för innovationer på landsbygden och huvudsamarbtespartners MTK Uusimaa och SLC Nyland. Andra samarbetspartners Areva Solar Oy, Destia Oy, Maapörssi Oy, Sito Oy, Uudenmaan – Hämeen Turkistuottajat ry., Nosto Consulting Oy, Suomen Ampumaurheiluliitto ry. och andra instanser.

 Resultat

Nya tankar, idéer, partnerskap, ekonomisk aktivitet, inkomster och boost i företagsamheten.

 Finansiering

Nylands NTM- central, sponsorer och lantbruksföretagare i form av deltagaravgifter

 Kontaktuppgifter

Innehåll och åtgärder: AF-Innova / Harto Ylitalo 044 5885781, harto.ylitalo@af-innova.fi

 

Mer från SLC