Stödutbildningsmaterial våren 2023

Stödutbildningsmaterial i pdf form.

Dagen öppnas, tidtabell för stödansökan, stödprogrammet som helhet. Villkorlighet - krav för alla odlare. Grundläggande- och omfördelningsstöd, stöd till unga jordbrukare, miljösystem. Kompensationsersättning och miljöersättning Miljöavtal Investeringsstöd och startstöd under programperioden 2023-27 Förändringar i övervakningen och VIPU-mobilen, möjlighet att ändra stödansökan. Vad och hur odla 2023 ? Möjligheter och praktiska råd, Ekonomiska kalkyler, Råd 2030 Gips samt övriga vatten och markförbättringsåtgärder Krav inom ekologisk produktion, del 1 Krav inom ekologisk produktion, del 2

Frågor och svar

FRÅGOR & SVAR, från 17.3 FRÅGOR & SVAR, från 30.3

Regionala stödutbildningen 17.3.2023 bandningar hittas nedan

Tidtabell för stödansökan och stödprogrammet som helhet. Helena Fabritius, SLC Åboland

Villkorlighet - krav för alla odlare, Beda Öhman, Egentliga Finlands NTM-central

Grundläggande- och omfördelningsstöd, Bidrag för specialväxter, Inkomststöd för unga jordbrukare, Stöd för miljösystem. Susanne Mäkelä, Pemars landsbygdstjänster.

Kompensationsersättning och miljöersättning. Esme Manns, Nylands NTM-central.

Miljöavtal. Mia Forssell, Egentliga Finlands NTM-central.

Förändringar i övervakningen och VIPU-mobilen, möjlighet att ändra stödansökan. Beda Öhman, Egentliga Finlands NTM-central


Vad och hur odla 2023 ? Möjligheter och praktiska råd, Ekonomiska kalkyler och tankar om lönsamhetsaspekter, Råd 2023. Nora Lindroos och Peter Fritzen, Finska Hushållningssällskapet.


Krav inom ekologisk produktion. Kai Alajoki, Egentliga Finlands NTM-central.

Del 1

Del 2

Mer från SLC