Östersjöns miljövänligaste lantgård söks!

SLC - landskap åland

12.3.2015 WWF söker Östersjöns miljövänligaste lantgård! Med tävlingen som arrangeras i samarbete med Svenska lantbruksproducenternas centralförbund (SLC) och Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter (MTK) vill organisationerna inspirera producenter att övergå till odlingsmetoder som minskar Östersjöns näringsbelastning.Tävlingen arrangeras för sjätte gången och målsättningen är att förmedla information om miljövänligare odling och ge erkännande till jordbrukare som är föregångare i användningen av odlingsmetoder...

Spannmålsodlarna tar aktivare roll på exportmarknaden

13.3.2015 Odlarna lanserar idag en helt ny typ av exportkontrakt för spannmål. Målsättningen är att exportera det första partiet på 10 000 ton, eller 250 långtradarlass, i höst. – Genom kontraktet vill vi förbättra lönsamheten på gårdarna, förstärka den inhemska prisnivån och få genomskinlighet i prisbildningen. I längden vill vi balansera upp den inhemska marknaden samt förbättra handelsbalansen, framhåller Svenska lantbruksproducenternas...

​Medlarens förslag sätter sockerbetsodlarna i besvärlig situation!

13.3.2015Förhandlingarna mellan sockerbetsodlarna och Sucros gällande priset på sockerbetor och deras leveransvillkor avbröts i januari på grund djup oenighet mellan parterna. Förhandlingar hade förts under hela hösten utan att nå resultat. Sockerbetsutskottet vid MTK, där SLC är representerad, bad därmed i enlighet med EU-lagstiftning jordbruksminister Petteri Orpo att utnämna en medlare. Detta så att odlarna skulle få veta priset för...

Kraftåtgärder krävs för att stärka konkurrenskraften och få bukt med byråkratin

Resolution antagen på Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC:s förbundsfullmäktiges vårmöte 8.4.2015SLC:s fullmäktige kräver att den kommande regeringen tar på allvar itu med den alltjämt ökande byråkratin och växande förvaltningskostnader inom lantbruket. Mångdubbla rapporteringar till olika myndigheter och ständigt ökande avgifter som indrivs för lantbrukare lagstadgade rapporteringar underminerar på ett oacceptabelt sätt lantbruksföretagares verksamhetsförutsättningar. Små och medelstora företag får inte strypas på...

Aktivt lantbruk grund för att regeringens målsättningar skall nås

27.5.2015Det aktiva lantbruket har en nyckelroll då regeringsprogrammet ska förverkligas i praktiken, framhåller SLC:s ordförande Holger Falck. SLC förhåller sig försiktigt positivt till de strategiska tyngdpunktsområden som den kommande regeringen stakat ut. Spjutspetsarna gällande ökningen av inhemsk förnyelsebar energi och förbättringar i matproduktionens lönsamhet är synnerligen viktiga för det finländska lantbruket och vice versa.Det är beklagligt att man skär i...

Årets mest miljövänliga lantbruk belönades i Hyvinge

SLC - 20150702 114935

WWF:s, MTK:s och SLC:s miljöpris för lantbrukare har vunnits av Markus Eerola och Minna Sakki-Eerola som vid sin gård i Hyvinge bidrar till skyddet av naturen och Östersjön på ett övergripande sätt. Tävlingen ordnades redan för sjätte gången.2.7.2015Markus Eerola och Minna Sakki-Eerola har bidragit med betydande insatser för miljön allt sedan 1990-talet. Vinnarna av priset för lantbrukare har bland annat effektiviserat användningen av...

SLC: Otänkbart med nya djurskyddspålagor - välmående djur grund för lönsamhet

SLC - Djurskyddslagen-träff-med-Husu-Kallio-11.8.2015
Foto: Johan Åberg

SLC säger absolut nej till ett eventuellt förbud av grisningshäckar och båsladugårdar i samband med revideringen av djurskyddslagen.– Grisningshäckarna är till för att skydda smågrisar från att klämmas ihjäl under suggan. Båsladugårdarnas kor har överlag bättre klövhälsa, svagare individer klarar sig bättre och jordbrukaren har dessutom mycket goda möjligheter att ge individuell omskötsel och vård, och även reagera snabbt vid...

SLC: Sätt fart på lagstiftningsförbättringar för jordbruket!

14.8.2015 SLC anser att det är mycket sorgligt att regeringen beslutat skära i lantbrukets inkomststöd och i avbytarsystemet i nästa års budgetförslag samtidigt som jordbruket dras med historiskt dålig lönsamhet och gårdarna kämpar med ekonomiskt tuffa tider.Som motvikt måste staten nu enligt SLC sätta fart på lagstiftningsarbetet för att förverkliga löftet om att minska på byråkratin inom lantbruket. För att underlätta...