SLC: Skapa förändringskraft och en värld som fungerar för alla – Internationella dagen för landsbygdens kvinnor firas den 15 oktober

13.10.2015 I år är det 20 år sedan FN:s kvinnokongress i Peking beslöt att tillägna 15 oktober till landsbygdens kvinnor och deras centrala roll i utvecklingen av landsbygden, förbättringen av livsmedelstryggheten och utrotningen av den strukturella fattigdomen bland landsbygdsbefolkningen världen över. FN antog tidigare under hösten en ny handlingsplan med 17 målsättningar för hållbar utveckling fram till 2030. Jämställdhet mellan könen och...

SLC: Spannmålsodlarna exporterar i egen regi fodervete till Tyskland

SLC - Fodervetelastning-4.11.2015-Lovisa 4
Foto: NSP

4.11.2015 Det fodervete, som ingår i spannmålsodlarnas exportkontrakt, skeppas just nu till Tyskland. Som bäst lastas ett fartyg med 3 000 ton fodervete i Valkom hamn i Lovisa. Den första delen av partiet, drygt 3 000 ton, skeppades ut redan för ett par veckor sedan. I våras lanserade Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC r.f. tillsammans med odlarägda spannmålsanskaffningsföretag i Nyland, bland annat A-spannmål...

SLC: Djur ska behandlas väl och inte åsamkas onödigt lidande

28.10.2015 I tv-programmet A-studio kommer idag (28.10.2015) att visas smygfilmat material från ett antal husdjursgårdar om hur produktionsdjur har behandlats. Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC r.f. upprepar att centralförbundet inte kan acceptera nonchalans gentemot djurens välmående eller felaktig, lagstridig hantering av djur i någon del av produktionskedjan.  Den finländska djurskyddslagen är stark och entydig: djur ska behandlas väl och inte åsamkas onödigt lidande....