Förbättrad elsäkerhet

SLC - Micke Troskning 6

Bakgrund och allmänt

Enligt elmarknadslagen bör driftssäkerheten vid strömöverföring höjas. Elbolagen sköter detta genom att bredda skyddsområdena på befintliga luftledningar eller övergå till jordkabel. På sidan jordkabel hittar du avtalsmodeller och medlemmarnas erfarenheter. På sidan kraftledningar hittar mer information om processen vid byggandet av kraftledningar och inlösen av egendom.

Markägare kontaktas dels av strömöverföringsbolagen, på SLC:s område främst Caruna, och dels av de underleverantörer som sköter själva arbetet. Kom ihåg att beställaren har ansvar för att underleverantören sköter sitt arbete väl.

Caruna har på sina sidor en karttjänst där man kan se på vilka områden deras kabeldragningar är aktuella och hur de framskrider. Gå till karttjänsten

I Lantmäteriverkets publikation nr 93 finns upptaget rekommenderade ersättningar för skador på fastigheter. Publikationen är inte uppdaterad sedan 2003, men den visar tydligt vad som kan och skall tas i beaktande då skador värderas.

På Lantmäteriverkets sidor finns även en helhet "Arviointi ja Korvaukset 2017". Det lönar sig att kolla beräkningsgrunderna och värderingsnivåer för olika skador här!

Ta gärna kontakt!

Tipsa oss gärna om vilka villkor du avtalat om i ditt eget elledningsavtal genom att fylla i kontaktformuläret nederst på sidan. Vi samlar tipsen och publicerar dem på denna sida

*
*

Mer från SLC