Hjälp vid kriser

www.mela.fi Broschyren Om himlen faller ner (LPA) Samtalstjänstens nättjänst

I en krissituation kan du ringa till vilken krisjour som helst. Där hjälper man dig att hitta rätt hjälpinstans. Observera dock att svensk service inte alltid kan fås.

Om det känns som att djurskötseln blir lidande lönar det sig att kontakta en läkare och avbytarservicen. Vid arbetsoförmåga som beror på sjukdom kan vikariehjälp beviljas för högst sju dagar utan läkarintyg. Om du har ett läkarintyg kan du få vikariehjälp för längre tid.
Den landsomfattande kristelefonen 010 195 202 hjälper nästan dygnet runt vid olika slags kriser. Om krafterna tagit slut bör man söka hjälp så fort som möjligt.

På LPA:s webbsidor kan du läsa mer om hjälp vid krissituationer. 

Du kan även kontakta församlingarnas Samtalstjänst, som fungerar som telefon- och nättjänst.  

Samtalstjänstens nätjour är en webbaserad hjälptjänst som upprätthålls av den evangelisk-lutherska kyrkan i Finland och vars uppgift är att ge människor stöd i problemsituationer. Du kan anonymt och i förtroende sända in meddelanden där du berättar om det du grubblar på. De som svarar har fått utbildning för sin uppgift, men har inte arbetet som yrke. Nätjouren upprätthålls på volontärbasis. Också de som svarar är anonyma. Tjänsten är avgiftsfri, men för att du skall kunna använda nättjänsten måste du först registrera en signatur. Ditt meddelande besvaras inom en till sju dagar. 

Om du hellre vill tala med någon genast, ring den svenskspråkiga Samtalstjänsten tel. 01019 0072 (jourtiden är kl. 20-24). Snabbguiden berättar hur du använder tjänsten. Samtalsavgiften är vanlig lokal- eller mobilsamtalsavgift.

Mer från SLC