​Tidningen Landsbygdens Folk

www.landsbygdensfolk.fi

SLC ger år 2021 ut 45 nummer av tidningen Landsbygdens Folk (LF) som är Finlands främsta landsbygdstidning på svenska. Landsbygdens Folk ingår i den årliga medlemsavgift som SLC:s medlemmar erlägger så att en tryckt tidning ingår per medlemsgård, stödande medlem eller studerande medlem.

SLC:s skogsägarmedlemmar i skogsvårdsföreningarna mottar som medlemsförmån år 2021 fyra temanummer av Landsbygdens Folk med skogstema (9.4, 2.7, 22.10 och 3.12).

Inloggning till landsbygdensfolk.fi

SLC-medlemmar (ÖSP/SLC Nyland/SLC Åboland/ÅPF):

Logga in med ditt personliga tiosiffriga SLC-medlemsnummer (exempel: 9123045678). Lösenordet är de sex sista siffrorna i medlemsnumret (exempel: 045678).

Medlemsnumret finns på ditt medlemskort. Du kan även kontakta ditt producentförbund för att få ditt medlemsnummer. (OBS! Numret på tidningen är inte ditt medlemsnummer). Observera att sifferkoden på din tryckta medlemstidning inte är din personliga medlemsnummer.


Skogsägarmedlemmar:

Skogsvårdsföreningarna tillhandahåller inloggningsuppgifter till SVF-medlemmar.


Landsbygdens Folks prenumeranter:

Logga in med ditt sexsiffriga Landsbygdens Folk-kundnummer (exempel: L65435). Lösenordet är din fyrasiffriga nummergrupp (exempel: 1106) som finns efter kundnumret.

Dessa nummer finns ovanför ditt namn på ditt senaste nummer av Landsbygdens Folk tryckta tidningen. Du kan även kontakta prenumeration.lf@slc.fi för att få ditt kundnummer och lösenord.

Har du frågor om LF, ta kontakt med redaktionen:

Mer från SLC