Miljöskydd

Miljöskyddslagen uppdaterades 2014. Likaså revideras och uppdaterades den så kallade nitratförordningen 2014. Dessa regelverk är viktiga då en jordbrukare med djurhållning söker miljötillstånd eller då miljötillstånden uppdateras.

Miljöskyddslagen tillämpas på all verksamhet som orsakar eller kan orsaka förorening på miljön. Lagen har som uppgift att skydda människors hälsa genom att förhindra eller minska skadliga förändringar i levnadsmiljön och att hindra förorening av miljön.

Miljöministeriet ansvarar för den allmänna styrningen och NTM-centralerna samt de kommunala miljövårdsmyndigheterna sköter om tillsynen.

Mer från SLC