​Landsbygdens Arbetsgivareförbund

www.tyonantajat.fi
LAF-information om arbetsgivarfrågorFör att se detta måste du logga in.
LAF:s elektroniska broschyr Anställda utför jobbet Anställningsvillkor för säsongsarbetare inom jordbruket år 2021

SLC har ett nära samarbete med Landsbygdens Arbetsgivareförbund LAF, som främjar arbetsgivarverksamheten inom landsbygdsnäringarna. Som en del av den arbetsmarknadspolitiska intressebevakningen ingår LAF ett kollektivavtal för branschen. Kollektivavtalet är allmänbindande och ska tillämpas av alla arbetsgivare inom landsbygdsnäringarna. Det nuvarande kollektivavtalet är i kraft t.o.m. 31.1.2025.

Varje arbetsgivare har både rättigheter och skyldigheter. Genom att bli medlem i LAF får du tillgång till aktuell information, blankettmallar och rådgivning i anställningsfrågor.

SLC:s medlemmar har en förmånlig medlemsavgift i LAF. Medlemsavgiften bestäms utgående från företagets lönesumma. Om företagets årliga lönesumma understiger 20 000 euro är medlemsavgiften 60 euro. Om företagets lönesumma överstiger 20 000 euro är medlemsavgiften 0,47 procent av lönesumman per år. På grund av det svåra läget i samhället och ekonomin ger LAF dessutom ytterligare 10 % rabatt på sin medlemsavgift år 2023.

För att bli medlem i LAF fyller du i blanketten som finns på LAF:s webbplats. Om du har frågor kan du också kontakta LAF:s byrå på numret 09 725 04 500.

LAF:s verksamhet är tvåspråkig. All information ges ut på både finska och svenska. Telefonrådgivning ges också på svenska. Klicka på den gröna bannern ovanför texten för att komma till LAF:s webbplats.

Ett medlemskap i LAF kan även passa skogsägarmedlemmar.

Läs mera i LAF:s broschyr

Bli medlem i LAF Läs mer i LAF:s broschyr

Mer från SLC