​Semesterstöd

www.semester.fi


Semesterstöd för lantbrukarfamiljer erhålles av Svenska Semesterförbundet r.f., som erbjuder den svenskspråkiga befolkningen semestertjänster på sitt modersmål på semesterhem med medel från Penningautomatföreningen (RAY). Även ålänningar kan ansöka om semesterstöd.

Exempel på semesterkurser som lämpar sig för lantbrukare är Må bra semester, Familjesemester, Seniorsemester eller Hälsosemester. Semesterstödstjänster erbjuds på Badhotell Kivitippu i Lappajärvi, Herrgårdsbad Kaisankoti i Esbo, Badhotell Päiväkumpu i Karis-Lojo, Härmän kuntokeskus i Ylihärmä, Hotell Haikko Herrgård i Borgå, Nykarleby sjukhem eller Labbnäs semesterhem i Dragsfjärd. Den egna andelen av priset är för vuxna mellan 15-25 euro/dygn beroende på personens ekonomiska situation. Mera information om aktuella semesterperioder och -platser hittas på www.semester.fi.

De personer som ansöker om semesterstöd bör ha ett motiverat behov av semester och rekreation. Motiveringen kan basera sig på ekonomiska, sociala eller andra svårigheter och belastningar. Semesterstöd beviljas på basen av den sökandes ekonomiska eller sociala situation. Ansökan görs på ansökningsblankett som hittas på adressen www.semester.fi/ansokan/.

Understöd beviljas i regel för 5 dygn. Den egna andelen av priset är för vuxna mellan 15-25 euro/dygn beroende på personens ekonomiska situation. Priserna inkluderar logi i dubbelrum, halv- eller helpension samt olika aktiviteter och behandling.

Frågor besvaras av Susanna Stenman per tel. 050 3047642 eller e-post: susanna.stenman@folkhalsan.fi.

Denna förmån kan även lämpa sig för skogsägarmedlemmar.

Mer från SLC