​SLF:s lantbrukspublikationer

www.slf.fi

SLF och SLC har ingått ett samarbete gällande utvalda SLF-publikationer som årligen erbjuds till specialpris till SLC:s medlemmar.

Under år 2022 beviljas SLC-medlemmar 20 % rabatt på priset för böckerna i serien Forskning för framåt, inklusive den färska publikationen Klimatsmart jordbruk och Växtskydd för åkergrödor 2021 (2022 publiceras under våren).

För att erhålla rabatten, använd INTE webbshoppen utan ring SLF direkt eller skicka e-post till info@slf.fi och uppge ditt SLC-medlemsnummer. För postning tillkommer ett litet porto. Du får de beställda böckerna hemburna per post tillsammans med en faktura.

Mera information om publikationerna och beställning: http://www.slf.fi/publikationer/.

Nya lantbrukare erhåller även årets Lantbrukskalender av SLF. Läs mera här!

Mer från SLC