Enskilda vägar

SLC - Krokigvag Mw

Vid årsskiftet 2019 trädde den nya lagen om enskilda vägar i kraft.

I Finland finns cirka 50 000 vägar i Lantmäteriverkets register över enskilda vägar. Dessutom finns det ickeregistrerade enskilda vägar. De enskilda vägarna tillgodoser jord- och skogsbrukets, bosättningens och fritidsbebyggelsens transportbehov.

Den nya lagen medför många förändringar, bland annat minskar kommunernas inflytande och ansvaret för väglagen skärps. Samtidigt finns det fortsättningsvis också möjlighet för att ha enskilda vägar som inte har ett konstituerat väglag som ombesörjer skötseln av vägen.

Lagen om enskilda vägar gäller på alla enskilda vägar som har ett väglag. Beträffande enskilda vägar utan ett konstituerat väglag gäller lagen i tillämpliga delar. För privata vägar, dvs vägar som är helt på egen mark och för eget bruk, gäller inte lagen om enskilda vägar.

Vi har här samlat en del information gällande den nya lagen. Omfattande information hittar man också på finska på Finlands vägförenings hemsida www.tieyhdistys.fi

Läs mer om de nya reglerna om enskilda vägarFör att se detta måste du logga in.

Mer från SLC