SLC:s kurs- och fortbildningsverksamhet

Evenemang

SLC erbjuder sina medlemmar olika kurser och fortbildande evenemang och träffa såsom ungdomsutbildning, mediautbildning och kvinnodagar. Även producentförbunden och lokalavdelningarna ordnar regelbundet olika kurser och utbildningar, t.ex. skattekurser och generationsväxlingskurser.

Följ med informationen i Landsbygdens Folk eller på Evenemang.

Mer från SLC