​St1

www.st1.fi
St1-medlemskoder för beställning av energiprodukterFör att se detta måste du logga in.

St1 erbjuder SLC-medlemmar energiprodukter till specialpris. Man kan beställa eldningsolja till konkurrenskraftigt nettopris på St1 Värmeservice kundtjänstnummer 0800–131 031 eller på internet Tilaa lämmitysöljy - St1. Via länken här ovan kan du som medlem logga in för att få tillgång till SLC:s medlemskoder för beställning av energiprodukter.

Med St1-företagskort erhåller SLC-medlemmar avtalsförmåner på bensin, diesel och brännolja vid St1-stationer. Kortet gäller även på alla Shell-stationer i Finland. Företagskortet är avsett för medlemmar med FO-nummer. Fakturering en gång i månaden och ingen faktureringsavgift debiteras. Mer information om St1-företagskortet får man på det avgiftsfria numret 0800 131 031.

Obs. Du kan ansöka om St1-företagskortet på nätet. Gå in på https://www.st1.fi/yrityksille/yrityskortit-edut och fyll i blanketten som är tvåspråkig (efter du valt vilket kort du vill ansöka om kan du byta språk i övre högra hörnet för kortavtalet). I rutan "Lisätietoja/ Övriga uppgifter" som finns längst ner fyller du i ditt SLC-medlemsnummer.

Med St1-kontantrabattkortet erhåller medlemmar varierande förmåner från stationens stolppris för bensin, diesel och brännolja. Förmånen varierar beroende på station och bränsle, men är alltid minst -0,5 cent/liter. Kontantrabattkortet gäller också på bemannade Shell-stationer. Kortet kan beställas online eller fås även från St1-stationer.

Beställ St1-kontantrabattkortFör att se detta måste du logga in.


Tilläggsinformation:

- förfrågningar om brännoljeleveranser: tilaus@lampopuisto.fi eller tel. 0800 131 031 (vardagar kl. 7-17 och lördagar kl. 9-15)
- förfrågningar om St1-kort: kortit@st1.fi

Denna förmån lämpar sig även för skogsägarmedlemmar.

Mer från SLC