KIILA-rehabilitering för jordbrukare 2018-2019 på Härmä

SLC - Kiila Annons Ansok Lf 20171209 168X130 Rgb
KIILA-flyer

Obs. Förlängd ansökningstid till 28.2.2018!

Det är ännu möjligt att ansöka till SLC:s svenskspråkiga kostnadsfria KIILA-rehabiliteringskurs (kursnummer 73427) för jord- och skogsbrukare samt trädgårdsproducenter, som planeras starta i slutet av mars. Absolut sista ansökningsdag är 28.2. Det behövs ännu sökande för att kursen ska kunna starta. Om du är intresserad att ansöka till kursen, så kontakta då genast den egna företagshälsovården eller hälsovårdscentralen för att av läkare få ett B-intyg. Om du har för avsikt att ansöka, meddela då även Härmä Rehab om att du kommer att skicka in en ansökan. 

Längden av rehabiliteringsprocessen är cirka 1,5 år och innehåller tre rehabiliteringsperioder på Härmä Rehab Center i Ylihärmä, i Södra Österbotten. Den första kursperioden startar i slutet av mars 2018. KIILA ersätter den tidigare TYK-rehabiliteringen, men med något förändrade kriterier.

FÖR VEM?
- du är under 67 år
- du har fast anställning eller flera upprepade visstidsanställningar eller du är företagare
- du har en sjukdom eller skada som de senaste åren väsentligt har försämrats eller de närmaste kan försämra din arbetsförmåga och möjligheten till inkomstförvärvande

ANSÖK SENAST 12.1.2018
Ansökningstiden till KIILA-rehabiliteringen pågår fram till 12.1.2018. Om kursen inte är fylld är det även möjligt att söka till kursen efter denna tidpunkt men då är det viktigt att informera Härmä Rehab om att man kommer att skicka in en ansökan. 

HUR ANSÖKA TILL KURSEN?
Den som söker till rehabilitering fyller i ansökan KU 101r. Bilagor som ska bifogas till ansökan är:
1. B-intyg av läkare
2. För den som är anställd ifylls yrkesutredningsblankett tillsammans med sin närmaste chef, KU 200r

Ansökningens (bilagornas) väg till FPA:
• Intresserade tar kontakt med egen företagshälsovård eller hälsovårdscentral/läkare
• Egen ansökan med bilagor inlämnas till Fpa, senast 12.1.2018 
• Ansökningar sändes till FPA, Adress: FPA Läntinen, tiimi 3, PL 30, 33056 Kela.
• Det är även möjligt att skicka in ansökan till Fpa med bilagor elektroniskt via Fpa:s e-tjänst

Mera information om kursen på Fpa:s webbsidor.

KURSENS TIDTABELL
Ungefär en månad innan grupperioden inleds rehabiliteringen med en bedömningsperiod. Bedömning av klientens situation inom tiden 12.2 – 19.3.2018 består av:
1. Ett individuellt telefon/videosamtal mellan klient, närmaste förman och Härmä Rehabs kontaktperson. Serviceproducenten kontaktar för att närmare avtala om tidtabellen.
2. En individuell öppenvårdsdag på Härmä rehab genomförs den 19.3.2018 i kombination med den första grupperioden (inkvartering vid behov) 

Första grupperioden 3 dygn (inkvartering vid behov) 20 – 22.3.2018
Andra grupperioden 5 dygn (inkvartering vid behov) 5 - 9.11.2018
Tredje grupperioden 5 dygn (inkvartering vid behov) 25 – 29.3.2019 

Mellan grupperioderna hålls vid behov 0-2 video-/ telefonkontakter enligt särskild överenskommelse under tiden 26.3.2018 – 24.3.2019

Avslutande period 1.4 – 24.5.2019; genomförs som ett individuellt besök eller video-/ telefonkontakt

MÅLGRUPP
Målgruppen för KIILA-rehabiliteringen är personer under 67 år som arbetar och har stadigvarande anställning eller återkommande visstidsanställningar. Detta gäller också företagare. Rehabiliteringsgrunden bestäms utifrån personens aktuella individuella rehabiliteringsbehov. Det primära är att personen har ett konstaterat och upplevt behov av stöd för att orka fortsätta arbeta.

Till rehabiliteringen väljs personer:
• vars arbetsförmåga och utkomstmöjligheter har försämrats betydligt på grund av sjukdom
• vars korrekt diagnostiserade sjukdom eller skada bedöms orsaka betydande sänkning i arbetsförmågan och försörjningen under de närmaste åren.
• vars rehabiliteringsbehov och möjligheter att rehabiliteras har utretts i tillräcklig omfattning på arbetsplatsen, inom företagshälsovården eller inom den allmänna eller privata hälso- och sjukvården.

KOSTNADSFRI REHABILITERING
Kursen är gratis för deltagarna. Dessutom har deltagarna möjlighet att ansöka om rehabiliteringspenning från Fpa som motsvarar 72 % av LFÖPL-premien. Kursen berättigar även till avbytare (i Fastlandsfinland) för kursdeltagaren. Boendet sker i dubbelrum, men det är även möjligt att på egen bekostnad bo i enkelrum. 

Kursen, som har åtta platser, är gratis för deltagarna. Dessutom har deltagarna möjlighet att få rehabiliteringspenning och har rätt till avbytare.

Har du frågor eller vill ha mera information på svenska? Tveka inte att ta kontakt 
Simo Korkea-aho, Härmä Rehab 
tfn 050 4673404, simo.korkea-aho@harmankuntokeskus.fi

Mia Wikström, SLC:s informatör
tfn 050 355 3213, mia.wikstrom@slc.fi

Fredrik Grannas, ÖSP:s ombudsman
tfn 050 358 0198, fredrik.grannas@slc.fi

Susann Rabb, Ta hand om bonden-projektet 
tfn 050 331 9056, susann.rabb@mela.fi

Mer från SLC