KIILA-rehabilitering för jordbrukare 2020-2021 på Härmä

SLC - Kiila

KIILA är en form av yrkesinriktad rehabilitering som ska bevara och förbättra arbetsförmågan hos personer i arbetslivet. 

Känns det bekant?
- du är under 67 år och
- du har fast anställning eller flera upprepade visstidsanställningar eller du är företagare
- du har en sjukdom eller skada som de senaste åren väsentligt har försämrats eller de närmaste kan försämra din arbetsförmåga och möjligheten till inkomstförvärvande

Mål:
Målet med KIILA-rehabilitering är att förbättra och stödja klienternas arbetsförmåga och att hålla dem kvar i arbetslivet.

KIILA-kursen är delad i tre grupperioder:
1. Grupperiod 4 dygn 12-15.10 2020
2. Grupperiod 5 dygn 19-23.4 2021
3. Grupperiod 5 dygn 11–15.10 2021 

Så här söker du om KIILA-rehabilitering: 
Besök din vårdande läkare, som bedömer din situation och kan skriva ut ett B-utlåtande. Ansök om KIILA-rehabilitering på blankett KU 101r. Fyll tillsammans med din chef/förman i blankett KU200r. Bifoga B-utlåtandet och posta ansökan till FPA, PL10 00056 FPA senast 15.6 2020. 

Kursen är kostnadsfri. Du kan få rehabiliteringspenning från FPA. 

Tilläggsinformation:
Nella Lindell 050 366 6067 nella.lindell@harmankuntokeskus.fi

KIILA-rehabilitering flyer 2020-21

Mer från SLC