​Potatisseminarium 20 oktober i Ekenäs

SLC - Potatisseminarium-Program-20.10.2015-pärm

Tisdagen den 20 oktober hålls seminariet Nypotatis som en regional produkt i Nyland på YH Novia i Ekenäs. Anmälningar till seminariet senast 15.10.2015 till ann-louise.erlund@novia.fi, tel. 044 799 8406.Programmet hittas här:

Luke: Jordbrukens lönsamhet svag redan för fjärde året

17.9.2015I fjol uppnådde jordbruksföretagaren 37 procent av den målsatta företagarinkomsten. I år blir resultatet ännu svagare. Naturresursinstitutet (Luke) publicerade i dag förhandsresultaten av jordbrukens lönsamhetsbokföring för 2014.Nedgången i producentpriset 2015 och spannmålsskörden som blir sämre än året innan tär på jordbrukets lönsamhet. Svinnäringens och spannmålsodlingens lönsamhet har minskat redan under flera år.– Situationen förvärras av att även mjölkproduktionsnäringens lönsamhet försvagas...

Evira: Ny bakteriesjukdom på hästkastanjer i Helsingfors

16.9.2015På hästkastanjerna vid Tokoistranden i Helsingfors har en ny bakterie, som orsakar en växtsjukdom, hittats. Fyndet är det första i Finland. Bakterien smittar endast till hästkastanjer. Livsmedelssäkerhetsverket Evira utreder metoder att hindra bakterien från att spridas.Bakterien hittades då sjukdomssymtom noterades på hästkastanjerna vid Tokoistranden i Helsingfors. Ett prov som togs från träden visade sig i Eviras laboratorietest innehålla bakterien Pseudomonas...

Ny medlemsförmån: SLC och Kärcher har ingått samarbete

15.9.2015SLC har inlett ett riksomfattande samarbete om medlemsförmåner med Kärcher Oy. Kärcher ger SLC:s och skogsvårdsföreningarnas medlemmar 12 % rabatt på maskiner för yrkesbruk, bl.a. högtryckstvättar och dammsugare. Rabatten ges via K-lantbrukskedjans affärer. Rabatten får man genom att vid köptillfället uppvisa SLC-medlemskort. Läs mer om förmånen här

MM: Nitratförordningen ändras, ett utkast sänds på remiss

15.9.2015Miljöministeriet har i dag sänt ett förslag till ändring av nitratförordningen på remiss. Remisstiden går ut den 30 september 2015.Syftet med nitratförordningen är att begränsa vissa utsläpp från jordbruk och trädgårdsodling. Förordningens krav beträffande botten på lastningsunderlag ska preciseras, eftersom det krav på tät botten som för närvarande nämns i förordningen har ansetts vara för svårt att tolka. I fortsättningen...

Mavi: EU:s livsmedelsbistånd börjar transporteras till utdelningsställena

14.9.2015Det operativa programmet för bistånd till dem som har det sämst ställt tillhandahåller livsmedel för att delas ut till hjälpbehövande i Finland. Programmet sorterar under fonden för europeiskt bistånd till dem som har det sämst ställt. Livsmedelstransporterna till utdelningsställena inleds i oktober 2015. Efter leveransen kan de lokala utdelningsställena själva avgöra när de börjar dela ut livsmedel till hjälpbehövande.Omkring 2,9...

JSM: Reformen av förordningen om skydd av pälsdjur uppskjuts

11.9.2015Arbetet med att reformera förordningen om skydd av pälsdjur ska avbrytas och lagberedningsresurserna fokuseras på totalreformen av djurskyddslagen.När den här lagen blir färdig, ska alla djurartsspecifika förordningarna ses över, samtidigt fortsätter också det förberedande arbetet med förordningen om skydd av pälsdjur. Det behövs dock ytterligare information om pälsdjurens välbefinnande, t.ex. om problemen i fotstrukturen hos hägnade rävar och mårdhundar.Trots att...

Mavi: Beslut om jordbruksinvesteringar och startstöd börjar fattas

11.9.2015Från och med medlet av september får jordbrukarna beslut om de investeringsstöd för jordbruk och startstöd till unga jordbrukare som sökts i år. För första gången har man nu kunnat ansöka elektroniskt om dessa stöd i e-tjänsten Hyrrä. Av de ansökningar som lämnats in hittills är andelen elektroniska ansökningar 60 procent för investeringsstödens del och 45 procent för startstöden.Vid den...