Ta hand om bonden

Ta hand om bonden på www.mela.fi Ta hand om bonden-flyer

Ta hand om bonden-projektet fortsätter

Det omtyckta och viktiga projektet Ta hand om bonden, som inleddes 2016, fortsätter åtminstone till slutet av 2024 med stöd av ett budgetanslag från regeringen till LPA. Syftet med projektet är att hjälpa lantbruksföretagare och att utveckla modellen för tidigt ingripande. I regeringsprogrammet för regeringen Orpo har det skrivits in att Ta hand om bonden-verksamheten ska bli permanent.

Tveka inte att ta kontakt med Susann Rabb, som är projektanställd och hjälper lantbruksföretagare i olika slag av utmanande livssituationer. Susann erbjuder avgiftsfri samtalshjälp i förtroende. Du kan kontakta Susann om du behöver första hjälpen vid utmaningar när det gäller att orka med arbetet, må bra eller klara ekonomin. Ni kan tillsammans fundera på vilka utvägar det finns. Vid behov hänvisar hon dig till andra experter som kan stödja och hjälpa dig.

Det räcker att du behöver samtala med någon. Du kan ta kontakt även om ditt ärende känns obetydligt. Det första steget är att kontakta Susann. Hon kommer överens med dig om att träffas för att kartlägga situationen tillsammans och tänka ut vilka utvägar som finns.

Susanns verksamhetsområde omfattar Österbotten, Åland, Åboland och Nyland, i praktiken hela
Svenskfinland.

Köptjänstförbindelse från LPA

En lantbruksföretagare som befinner sig i en utmanande livssituation kan via Susann ansöka om en köptjänstförbindelse på högst 500 euro från LPA. Förbindelsen kan användas till att skaffa experthjälp bland annat för att stödja arbetsorken, för parrelations- eller familjeterapi eller för arbetshandledning. Under vissa förutsättningar kan förbindelsen användas till ekonomiska eller juridiska experttjänster.

Tilläggsinformation om Ta hand om bonden-projektet

Test av bondens kraftresurser

Bondens kraftresurstest hjälper dig att hitta dina styrkor och lär dig övervinna svårigheter.

Testet hjälper dig också att se vad som ökar dina kraftresurser i livet och vad som tär på resurserna. Testet vill också väcka dig att fundera på hur du själv kan påverka ditt liv. Det tar ungefär 10–15 minuter att göra testet.

I slutet av testet kan du lämna en begäran om att bli kontaktad av en anställd vid Ta hand om bonden-projektet.

Test av bondens kraftresurser

Tveka inte att ta kontakt:

  • SLC - Susann Rabb

    Susann Rabb

    Projektanställd, Ta hand om bonden

    050 331 9056

Mer från SLC