4. Du vet vad du äter och varifrån maten kommer

SLC - Varifran Maten Kommer

Spårbarhet från jord till bord - för vi vill att du ska veta vad du äter och varifrån din mat kommer ifrån. Den finländska maten har ett tydligt ursprung. Tack vare vår fungerande, genomskinliga och förhållandevis korta matkedja kan mer eller mindre all finländsk mat spåras tillbaka till gården och åkern. Genom att välja finländsk mat kan du som konsument vara trygg i ditt val och vara säker på att maten har producerats på ett för miljön, konsumenten och odlaren schysst sätt. 

Ansvarsfull, ärlig mat är ett resultat av ett långsiktigt, målmedvetet samarbete från den finländska livsmedelskedjans aktörer från jord till bord. En stor del av finländska råvaror bygger på avtalsproduktion, där producenten och industrin avtalar om kvalitativa målsättningar för eller certifiering av produktionen, som går längre än vad lagstiftningen kräver. 

Känner du igen mat från Finland?

Finländsk mat känner du enkelt igen med hjälp av de certifierade ursprungsmärkena Gott från Finland och Rent inhemskt, som är symboler för finländsk mat. 

Gott från Finland-märket kan användas av livsmedelsproducenter på livsmedel som är tillverkade och förpackade i Finland och som innehåller minst 75 procent finländska råvaror. Kött, fisk, ägg och mjölk i produkten måste emellertid vara helt och hållet till 100 procent finländska. 

Hjärtbladsmärket Rent inhemsk är ett varumärke för finländska trädgårdsprodukter, d.v.s. grönsaker, bär, frukter, blommor och plantprodukter samt matpotatis. Hjärtbladsmärket garanterar att en produkt är 100 procent inhemsk och visar att en produkt uppfyller kraven för 1:a klass. 

Dessutom blir det allt vanligare att företag till och med märker ut från vilken gård till exempel köttet kommer för att ge producenten ett ansikte bakom maten. 

Våga fråga varifrån maten kommer

Allt fler vill veta varifrån maten kommer, men alltid är inte ursprunget lika tydligt. Är du osäker på varifrån råvaran i din mat kommer? Du som konsument har rätt att ställa krav på din mat och känna till vad du äter. Därför uppmanar vi dig att såväl på lunchrestaurangen som i din lokala butik eller av livsmedelsföretagets konsumentservice våga fråga varifrån maten kommer. 

Mer från SLC