Köp av bonden-dagen 12.9.2020

SLC - Kop Av Bonden 2020 Sve
köpavbonden.fi

Lördagen den 12 september 2020 ordnas den nationella Köp av bonden!-dagen. Dagsevenemanget, som ordnas för femte gången, är en gemensam dag för gårdar och producenter i hela landet att hålla öppet hus, sälja produkter direkt från gården och visa kunderna hur maten produceras. 

Också gårdar som normalt inte har gårdsförsäljning kan delta i det kostnadsfria evenemanget. 2019 medverkade 214 gårdar runt om i landet i Köp av bonden-dagen och höll öppen gård och sålde produkter från gården. 

Anmälan öppnar under våren

Gårdarnas anmälan till evenemanget öppnar under våren. Gårdar kan på evenemangssajten köpavbonden.fi anmälan sin medverkan ända fram till evenemangsdagen men med tanke på marknadsföringen och besökares möjligheter att planera besök på gårdarna är det bra att anmäla sig i så god tid som möjligt.

Köp av bonden!-dagen erbjuder dessutom en lågtröskelmöjlighet för gårdar att prova på direktförsäljning och få hjälp med marknadsföringen av öppet hus. Ett tips för att locka besökare är att försöka engagera och samarbeta med andra gårdar i trakten. Om flera närliggande medverkar är det ett ypperligt tillfälle för besökare att titta in på flera gårdar under samma rundtur. Ett annat tips för att samarbeta kring de praktiska arrangemangen är att flera producenter samlas och säljer sina produkter på en närliggande gård. 

På den tvåspråkiga webbplatsen köpavbonden.fi finns närmare information och material som stöd för medverkande gårdar, inför evenemanget. Webbplatsen fungerar även som informationskanal för besökare som vill hitta information om vilka gårdar som medverkar i evenemanget, kontaktuppgifter, öppettider och vilka produkter som finns till salu. Ju tidigare en gård anmäler sig desto längre hinner gården även marknadsföra att den medverkar i Köp av bonden!-dagen.

Vem står bakom dagen?

I de nationella arrangemangen av Köp av bonden!-dagen deltar Programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland 2014-2020 och Landsbygdsnätverkstjänsterna, koordineringsprojektet för närmat vid Brahe-centret vid Åbo universitet, Äktasmak.fi, MTK, SLC, Maa- och kotitalousnaiset, Marttaliitto, Marthaförbundet, Suomen 4H-liitto, Finlands svenska 4H, Lomalaidun ry och Suomen Maaseutumatkailuyrittäjät ry.

På sociala medier kännetecknas evenemanget via #ostatilalta ja #köpavbonden.

Har du frågor? Tveka inte att ta kontakt

Mer från SLC