Tillbaka till rötterna

SLC - Maapera webb MTK
www.mtk.fi/maaperaohjelma

MTK:s och SLC:s jordmånsprogram

Jordmånen bär på många lösningar till försörjningsberedskapen, klimatförändringen och tryggande av miljöns goda tillstånd. Lösningarna tar avstamp från praktiskt jord- och skogsbruk, men det kan endast ske om markens växtskick ges en chans. Jordmånsprogrammet öppnar upp inbördes förhållanden mellan jordmånens egenskaper och markvårdens möjligheter som grund för bioekonomin, inklusive matsystemets hållbarhet.

Jordmånsprogrammet på svenska (pdf) Jordmånsprogrammet på finska - Maaperäohjelma suomeksi (pdf) Jordmånsprogrammet på engelska - Soil programme in English (pdf)


Jordmånsprogrammet tar avstamp i MTK:s miljölöften och ingår i den programserie inom vilken tidigare har publicerats MTK:s klimatprogram, MTK:s program för naturens mångfald och MTK:s och SLC:s vattenprogram.

Enligt enkäten Ympäristöluotain (miljökompassen) som riktades till MTK:s medlemmar, hör jordmånens produktionsförmåga och renhet till jordbrukarnas och skogsägarnas viktigaste miljölöften. Näringsverksamhetens svaga lönsamhet, strukturutveckling och osäkerhet kring besittningsrätten till marken försvårar förverkligandet av de önskemål som man har.

I jordmånsprogrammet betonas att åtgärderna i en föränderlig värld måste utgå från odlarna, från praktisk realism och från vetenskap. Programmet består av 62 åtgärder, som jord- och skogsbruksaktörerna uppfattar som väsentliga steg för att trygga jordmånens avkastningsförmåga och renhet. Grunden för dessa är:

  • Tillväxtfaktorernas funktion och balans
  • Trygga insatser
  • Högklassig mätning
  • Skydd av jordegendomen

Webbinarium: Tillbaka till rötterna

Jordmånsprogrammet presenterades på webbinariet Miljösnack. Tillbaka till rötterna den 25.5.2021 kl. 9-11.

Här kan du se webbinariets inspelning textad till svenska:


Webbinariets program:

Öppning av webbinariet
Juha Marttila, ordförande, MTK

Jord- och skogsbrukarnas hälsning:
- Johannes Tiusanen, jordbrukare och grundare av Soil Scout
- Niclas Sjöskog, skogsägare, lantbrukare och ordförande för SLC:s skogsutskott

Presentation av jordmånsprogrammet
Liisa Pietola, miljödirektör, MTK

Kommentarer:
- Helena Soinne, docent i markvetenskap (HU), Maaperätieteellinen Seura

Paneldiskussion:
- Jonas Laxåback, verksamhetsledare, SLC

- Helena Soinne, docent i markvetenskap (HU), Maaperätieteellinen Seura

- Johannes Tiusanen, jordbrukare och grundare av Soil Scout

Avslutning och summering
Thomas Antas, SLC:s viceordförande, ordförande för SLC:s miljö- och markpolitiska utskott, lantbrukare

Blogg

I den här artikelserien öppnar olika skribenter upp olika teman kring jordmånen från olika infallsvinkel.

Länkar

Pressmeddelande 25.5.2021: Tillbaka till rötterna – Markens produktionsförmåga och uppskattning i huvudrollen i producentorganisationernas jordmånsprogram

Tiedote 25.5.2021: Paluu juurille – Tuottajajärjestöjen maaperäohjelma korostaa maan tuottavuutta ja arvostusta

Mer från SLC