Företagarvänliga kommuner

SLC - Kommunalval2021 bilder webb intro foretagarvanliga 2
Yrittäjäystävällisiä kuntia

Kommunalvalet och de beslut som fattas i Finlands kommuner och städer under de fyra kommande åren berör allas vår vardag. Det handlar bland annat om basservice, om livskraftiga kommuner, städer och byar, om trafiklösningar och infrastruktur samt om förutsättningarna för företagande. SLC vill se kommuner och städer där invånarna har goda förutsättningar att leva, bo, verka och idka näringar.

De beslut som fattas i kommuner och städer sätter även grunden för verksamhetsförutsättningarna för jord- och skogsbruket och övriga landsbygdsnäringar. Med andra ord är matproduktionen och skogsbruket i Finland beroende av att det i landets kommuner fattas förnuftiga beslut som möjliggör jord- och skogsbruk.

För att olika behov ska kunna tas i beaktande i de kommunala besluten är det viktigt att olika befolknings- och yrkesgrupper finns representerade i de kommunala beslutsorganen. Även de gröna näringarna, landsbygden samt markägarna behöver aktiva intressebevakare i kommunerna för att trygga jord- och skogsbrukets och landsbygdsnäringarnas verksamhetsförutsättningar i Finland.

Läs mer om våra kommunalvalsteman för företagarvänliga kommuner

1. Näringsvänlig lokalpolitik 2. Hållbar markanvändning och samhällsplanering 3. Fungerande infrastruktur 4. Närsamhället finns till för invånarna 5. Klimatsmarta kommuner

Mer från SLC