Aktiivinen metsätalous, joka kunnioittaa metsänomistajan itsemääräämisoikeutta

SLC - Aktivt skogsbruk RJT 1921357 webb
Ett aktivt skogsbruk med respekt för skogsägarens självbestämmanderätt

Aktiivisen metsätalouden tulee tuottaa uusiutuvia raaka-aineita, luonnon monimuotoisuutta ja virkistystä. Suomi tarvitsee metsänomistajaystävällisen toimintaympäristön, jossa kunnioitetaan metsänomistajan itsemääräämisoikeutta ja oikeutta harjoittaa elinkeinoaan. Suomella tulee olla selkeä ja pitkäjänteinen linja kansallisessa ja kansainvälisessä päätöksenteossa, jolla turvaa ja edistää yksityistä omistusoikeutta ja metsien monipuolista käyttöä. Metsäluonnon monimuotoisuutta turvataan parhaiten vapaaehtoisten luonnonhoitokeinojen ja luonnonsuojelun keinoin.

 • Suomen pitää edistää metsien monipuolista käyttöä.

  • Metsäpolitiikan ja metsiä koskeva päätösvalta on oltava kansallista.
  • Kaavoitusperusteiden tulee olla yhtenäisiä koko maassa ja niiden on taattava metsänomistajien mahdollisuus harjoittaa aktiivista metsätaloutta.

  • Ympäristö- ja maankäyttöpolitiikan tulee tukea metsätaloutta ja kunnioittaa omaisuudensuojaa.

  • Aktiivisen metsätalouden tulee olla mahdollista turvemailla tulevaisuudessakin.

  • Päätöksenteon tulee edistää aktiivisempaa puurakentamista.

 • Metsien kasvua ja metsätalouden taloudellista kannattavuutta tulee edistää..

  • Metsätalouden rahoituksen tulee olla riittävää ja kannustaa metsänhoitoon.
  • Me haluamme oikeudenmukaisempaa metsäverotusta laajentamalla metsävähennystä ja rinnastamalla metsänomistajien matkakulukorvaukset muiden yrittäjien kulukorvauksiin.

  • Metsätalouden sukupolvenvaihdoksia tulee edistää.

  • Tarvitaan metsäverotuksen kokonaisuudistuksen selvitys, jotta metsätaloutta verotettaisiin tasavertaisesti muun yritys- ja pääomatuloverotuksen kanssa.

 • Metsäluonnon monimuotoisuus tarvitsee panostuksia kehittämällä uusia ja olemassa olevia keinoja.

  • Metso- ja Helmi-ohjelmien rahoitus tulee turvata ja sitä tulee kehittää.

  • Markkinaehtoisia luonnon monimuotoisuutta turvaavia keinoja tulee edistää.

  • Maanomistajien valmisteilla olevan monimuotoisuustiekartan tulee ohjata monimuotoisuustyötä yksityisillä mailla.

 • Suomella tulee olla kilpailukykyinen toimintaympäristö, joka turvaa metsäsektorin toimintaedellytykset.

  • Puunkuljetuksen rakenteita tulee kunnostaa ja pitää hyvässä kunnossa.

  • Biotalousinvestointeja tulee edistää.

  • Ympäristöhallinto ja -sääntely eivät saa muodostaa estettä biotalouden kehittämiselle.

  • Ruotsinkielinen metsäkoulutus on turvattava. 

  • Metsäntutkimukseen tarvitaan lisäpanostuksia.

Tutustu SLC:n eduskuntavaalitavoitteisiin 2023

Vihreät elinkeinot ovat arvokkaampia kuin koskaan ennen Kannattava maatalous- ja puutarhatuotanto Elinvoimainen maaseutu


#riksdagsval2023 #lokaltärsmart #etttryggtFinland
#eduskuntavaalit2023 #fiksustiläheltä #turvallinensuomi

Mer från SLC