Sockerbetor

SLC - Sockerbetor Kluvna

Funderar du på att inleda odling av sockerbetor på din gård? Kolla materialet nedan för mer information om sockerbetsodlingen i dagsläget. Läs mer om sockerbetsodling på Sucros webbplatsen

Gå med i nya Facebook-gruppen "Sockerbetsodling"- en kanal för svenskspråkiga sockerbetsintresserade i Svenskfinland.

Citat från Maria Wasströms artikel som publicerades i tidningen Landsbygdens Folk 8.2.2019. Tryck här för att läsa hela artikeln

"Nyheter på odlingsfronten

Sebastian Sohlberg lyfter fram att odlingstekniken har utvecklats under de senaste åren vilket lett till betydligt större skördar. Nya sorter har ökad resistens mot växtsjukdomar och behovet av växtskydd har minskat.

En nyhet för i år är det så kallade Conviso Smart-konceptet som innebär mindre besprutning i betlandet.

Det handlar om herbicidtoleranta betor som besprutas med bekämpningsmedel som tar kål på örtogräs och gräsogräs utan att skada betan. För den som har vildbetor i fälten ska metoden vara effektiv. Convisio Smart utgör ett allt-i-ett-system där utsädet och bekämpningsmedlet hör ihop.

Ogräsbekämpningen sker två gånger per säsong, vilket är betydligt mindre än vad många betodlare varit vana vid. Dessutom medger det lite friare tidtabell beträffande ogräsbekämpningen. Efterfrågan på Conviso Smart-konceptet har dessvärre gjort att utsädet är slut för i år.

– Konceptet är helt omvälvande inom sockerbetsodling, säger odlingschef Tero Tanner från Sucros."

"Behöver inte egna maskiner

Numera är det allt vanligare att samarbeta kring maskiner eller köpa tjänster på entreprenad. Den som funderar på att börja odla betor måste alltså inte skaffa sig en ny maskinpark för det.

Familjeföretaget Krokby Entreprenad i Tenala sköter i samarbete med Sjundeå Maskinstation sådd, betupptagning och transporter i Västnyland med omnejd.

En av dem som anlitar Krokby för sådd och upptagning är Anders Wasström i Snappertuna. Han började odla sockerbetor för fem år sedan.

– För mig har det fungerat tack vara att jag inte själv behöver fundera på maskiner, säger Wasström.

Bekämpningen sköter han själv. Ibland har skörden varit större och ibland mindre.

– Sockerbetan har i alla fall aldrig varit min sämsta gröda, skrattar Wasström."

2019 Välj Betan! 2019 Fördelarna med sockerbetsodlingen 2019 Sucros om målsättningarna med sockerbetsodlingen (på finska) 2020 Aktuellt inom sockerbetsbranschen 2020 Begränsningar i växtskydd av förgröda då du planerar sockerbetor till följande år Kolla video Sockerbetsfältvandring 16.6.2020

Mer från SLC