4. Bygga i trä minst 33 % klimatsmartare än betong

SLC - 7 Brader

Trä är det mest klimatsmarta byggmaterialet

Trähus binder kol för en lång tid framöver. Trä som byggmaterial kan vara minst 33 och upp till 50 procent klimatsmartare än betong, beroende på byggplats och andelen blandmaterial som används. Skogen och skogsbruket behövs för att vi ska kunna tillverka hållbara produkter. Med hjälp av högteknologi, forskning och utveckling skapar vi nya smarta förpackningar, mediciner, kläder och andra nya material.

Fram till 2030 uppskattas det att världen kommer att behöva 50 procent mer mat, 45 procent mer energi och 30 procent mer vatten. Det betyder att vi måste använda jorden på ett smartare sätt och ta hand om våra naturresurser. Reservat och förbud är inte rätt väg att gå, i stället måste vi se till att bruka jorden och skogen på ett hållbart sätt.

Trä kan ersätta många plastprodukter

Vi kan skapa nya produkter genom att utnyttja råvaran på ett fiffigare sätt. Trä kan förädlas till mycket mer än byggmaterial, papper och energi. Produkter i trä kan ersätta många plastprodukter, och det syftet sysselsätter många forskare och produktutvecklare i dag. Nya produkter har redan utvecklats som kläder, flygplansmaterial och genomskinligt trä. Inom det här forskningsområdet har det skett stora framsteg de senaste åren. Läs mer om bioekonomi här: www.bioekonomi.fi

Trähusbygge kräver mindre energi

Tillverkning av betongelement är i sig en energikrävande process. Eftersom trä som material är lättare än betong kräver det också mindre energi för logistik när huset byggs upp. Tack vare ny teknik är det i dag möjligt att tillverka träelement som kan ersätta betongelement även i höghus. De här träelementen är både standardiserade och brandsäkra.

Finländare har i alla tider valt att bygga sina hem i trä. Även i dag byggs moderna och energieffektiva trähus med alla bekvämligheter. Vi fortsätter välja trä som byggmaterial eftersom det är ett hemtrevligt material som ger oss sund inomhusluft och bra akustik i våra hem.

Utan skog och skogsbruk skulle vi inte kunna bygga med inhemskt trä i Finland.

Mer från SLC