Bra mat växer nära

SLC - Mista Ruoka On Kotoisin Herokuva 72 Se
bramatväxernära.fi


Under 2018-2019 pågår jord- och skogsbruksministeriets tvååriga kampanj som handlar om att öka uppskattningen av maten och öka finländarnas medvetenhet om vad matens ursprung betyder: hur producerar vi mat i Finland och vad får vi när vi väljer närproducerat. Kampanjen följer matproduktionen på tio gårdar i olika delar av landet och söker svar på varför vår mat är världens renaste, ansvarsfullt producerad och spårbar.

Kampanjen kan följas på Twitter, Facebook och Instagram, kom ihåg #bramatväxernära och #läheltäparempaa.

I kampanjen deltar också SLC och MTK.

Mer från SLC