Seminarium om betesmarker och husdjur 8.10.2019

SLC - Skarmavbild 2019 08 26 Kl 16 18 34

SLC och MTK ordnade seminarium tisdagen 8.10.2019 (kl. 12-16 i Tekniskas Salar, Eriksgatan 2, 6. vån. Helsingfors) om betesmarker och husdjur. Experterna från Finlands Miljöcentral SYKE, Naturresursinstitutet LUKE och Miljöministeriet bidrog med fakta om hur betesgången, vallodlingen och idisslande djur påverkar miljön i Finland. Inspelningen från seminariet kan ses längre ner på sidan.

Program:
12:00 Öppning av tillfället - Juha Marttila MTK
12:10 Kulturbiotoper och djurhållningen – Tapio Heikkilä, YM
12:35 Inhemska nötsektorns miljöpåverkan och Finlänska nötproduktionens särdrag – Perttu Virkajärvi LUKE
13:15 Nyttan av betesgång för den biologiska mångfalden – Janne Heliölä SYKE
13:50 Paus 20 min. kaffe med fika
14:10 Betesgången ur praktisk synvinkel, möjligheter och utmaningar – Peppi Laine, Mikkolan Lammastila
14:40 Idisslare och klimatförändringen – Marketta Rinne, LUKE
15:10 Paneldiskussion – Hur kan vi främja de positiva effekterna som husdjurshållningen har på miljön?
Deltagare: Tapio Heikkilä YM, Janne Heliölä SYKE, Liisa Pietola MTK, Peppi Laine Mikkolan tila, Marketta Rinne LUKE. Moderator: Annika Öhberg SLC.
15:55 Avslutande orden, Mats Nylund SLC
16:00 Seminariet avslutas

Klicka här för att komma till presentationerna (på finska)


Se seminariet här:

Mer information

Mer från SLC