Här växer din mat - åkerskyltar

SLC - Tjanstemannadagar Vagskylt Aboland 2016

SLC har redan under några somrar påmint trafikanter och konsumenter om den finländska matens ursprung och bondens arbete bakom maten genom SLC:s åkerskyltar. Har du eller din lokalavdelning ännu åkerskyltar som är i gott skick kan du gott och väl sätta upp dem vid din åker.

Skyltarna har olika budskap och är försedda med de båda inhemska ursprungsmärkena samt SLC:s logo. Budskapen är: Här växer din matRent mjöl i påsenMat odlad med omsorgDu förtjänar trygg mat, Rent mjöl i påsen, Här växer in gröt, Låt oss odla din mat, Matens väg börjar här samt Puhtaat jauhot pussissa och Ruokasi kasvaa tässä

Kom dock ihåg att vid placering av skylten beakta trafiksäkerhet enligt myndigheternas anvisningar samt att alltid ha markägarens tillstånd. Även trafiksäkerhetsaspekter måste beaktas vid uppsättning av reklamen så att den inte äventyrar trafiksäkerheten. Reklam får inte placeras så att reklamen skymmer sikten till trafikljus, vägmärken eller vägmarkeringar eller försvårar upptäckten av dessa. Ta även åkergrödans kommande höjd i beaktande vid planeringen av uppsättningen av skylten. Skyltarna kan plockas ner i samband med tröskningen. 

Närmare anvisningar och tips för uppsättning av skyltarna finner du i kampanjanvisningarna här intill. 

På sociala medier kan man följa och dela bilder till kampanjen genom att använda kännetecknen #bondenbehövs och #viodlardinmat. 

Kampanjanvisningar för lokalavdelningarFör att se detta måste du logga in.

Vid frågor - kontakta landskapsförbunden eller SLC

Mer från SLC