KIILA-rehabilitering för jordbrukare 2019-2020 på Härmä

SLC - Harma Kurs 2018 Kiila Jordbrukare Swe Banner

KIILA är en ny form av yrkesinriktad rehabilitering som ska bevara och förbättra arbetsförmågan hos personer i arbetslivet. 

Känns det bekant?
- du är under 67 år och
- du har fast anställning eller flera upprepade visstidsanställningar eller du är företagare
- du har en sjukdom eller skada som de senaste åren väsentligt har försämrats eller de närmaste kan försämra din arbetsförmåga och möjligheten till inkomstförvärvande

Mål:
Målet med KIILA-rehabilitering är att förbättra och stödja klienternas arbetsförmåga och att hålla dem kvar i arbetslivet.

KIILA-kursen är delad i tre grupperioder:
1. Grupperiod 4 dygn 18-21.2.2019
2. Grupperiod 5 dygn 4-8.11.2019
3. Grupperiod 5 dygn 17–21.2.2020 

Så här söker du om KIILA-rehabilitering: 
Besök din vårdande läkare, som bedömer din situation och kan skriva ut ett B-utlåtande. Ansök om KIILA-rehabilitering på blankett KU 101r. Egen ansökan med bilagor lämnas i till FPA: 
Jaana Wessman-Blusi, Fredsgatan 24, 65100 Vasa. 

Kursen är kostnadsfri. Du kan få rehabiliteringspenning från FPA. 

Tilläggsinformation
Simo Korkea-aho, Härmä Rehab, tfn 050 4673404, simo.korkea-aho@harmankuntokeskus.fi
Susann Rabb, Ta hand om bonden-projektet, tfn 050 331 9056

KIILA-rehabilitering 2019-2020 flyer

Mer från SLC