Utbildning inom lantbruk

Det finns ett behov av utbildad arbetskraft inom jord- och skogsbruket i Svenskfinland och SLC jobbar aktivt med att stärka den finlandssvenska
naturbruksutbildningen på andra och tredje stadiet.

Bekanta dig med naturbruksutbildningarna i Svenskfinland här nedan:

Andra stadiets naturbruksutbildningar:

Axxell Brusaby på Kimitoön

Optima Lannäslund

Yrkesakademin i Österbotten

Tredje stadiets utbildningar:

Yrkeshögskolan Novia, Agrolog och Skogsbruksingenjör

Agrikultur-forstvetenskapliga fakulteten vid Helsingfors universitet

Utredning: Naturbruksnäringarna kräver mera utbildad arbetskraft (19.4.2023)

Mer från SLC