Itä-Suomen Murskauskeskus - återvinning av lantbruksplast

www.murskauskeskus.fi

Ökade kostnader påverkar insamlingspriset

På grund av ökade kostnader för logistik, hantering och förädling av lantbruksplasten har även priserna för insamling av lantbruksplast från gårdar varit tvungna att justeras. På det höjda insamlingspriset inverkar den begränsade mottagnings- och produktionskapaciteten i Finland, och därför måste plasten för närvarande även transporteras utomlands för hantering.

De nya insamlingspriserna fr.o.m. 21.5.2021 för lantbruksplast till medlemspris är:

 • 90 euro/ton (+ moms) för återvinningsduglig lantbruksplast
  (priset för icke-medlem 100 euro/ton + moms)
 • 125 euro/ton (+ moms) för icke-återvinningsduglig plast
  (priset för icke-medlem 135 euro/ton + moms)

För att beställa plastinsamling till medlemspris ska SLC- eller MTK-medlemsnumret uppges i samband med beställningen.

Avhämtningstjänsten av lantbruksplast inkluderar att plasten avhämtas från gården, lastas, transporteras samt plastens hanteringsavgift. Genom tjänsten kan medlemmar göra ansvarsfulla gärningar för miljön, och sätta plasten i cirkulation för återvinning.

Till alla dem som redan gjort beställning av avhämtning av lantbruksplast från gården får ett skilt meddelande från Itä-Suomen Murskauskeskus som den förändrade prissättningen för att bekräfta beställningen och prisförändringen på nytt. Enbart bekräftade beställningar behandlas. Avhämtningsbeställningarna behandlas så fort som möjligt enligt brådskande tidtabell.

Läs mer i Murskauskeskus meddelande 21.5.2021 (på finska)

I avhämtningstjänsten ingå avhämtning, lastning, transport samt plastens hanteringsavgift. Avhämtningstjänstens pris är samma för SLC- och MTK-medlemmar i hela Fastlandsfinland med undantag för skärgårdsområdena och Åland. I skärgårdsområdena fortsätter arbetet med att via försök utveckla modeller för plastinsamling.

Vi gör det rätt från början, tillsammans!

Att samla in lantbruksplast för återvinning enligt alla konstens regler är hållbart och en miljögärning. Därför löns det att sortera och förvara plasten rätt redan från början för då kan plasten återvinnas och återanvändas till nya produkter.

Itä-Suomen Murskauskeskus vill vara jordbrukarnas samarbetspart när det gäller att återvinna plast från lantbruken. Via Murskauskeskus levereras återvunnen ren plast till ansvarsfulla förädlingsaktörer för förädling till nya, återvunna produkter. Smutsig eller fel sorterad plast kan enbart användas till energiförbränning, så låt oss undvika det om möjligt.

Vilken slags plast samlas in?


ÅTERVINNINGSDUGLIG LANTBRUKSPLAST

Får innehålla:

 • bara ren plast som inte får innehålla jord, gräs, mull eller andra orenheter
 • vit och annan färgs sträckfilm (PE-LLD-plastkvalitet)

Får inte innehålla:

 • snören, nät, skräckfilmshylsor
 • gammal plast eller plast som är blandat med smören och nät
 • stenar, metall
 • andra plaster och plast av annan kvalitet


ICKE-
ÅTERVINNINGSDUGLIG LANTBRUKSPLAST

Får innehålla:

 • vit och annan färgs sträckfilm (PE-LLD-plastkvalitet) som innehåller balsnören och balnät
 • plansilofilm, skyddshuvor, tomma gödselsäckar
 • kanistrar (sköljda och utan kork)
 • plastkvaliteter: PE-LLD, PE-LD, PE-HD, PP

Får inte innehålla:

 • storsäckar (insamling och återvinning av storsäckar sköter Suomen Uusiomuovi Oy, storsäckar samlas inte in tillsammans med lantbruksplast)
 • gammal plast eller plast som är blandat med smören och nät
 • stenar, metall

Avhämtning av plastavfall

Avhämtningstiden för återvinningsbar plast är normalt cirka två månader från beställningsdagen. Finns det andra medlemsgårdar i samma område som även behöver insamling av jordbruksplaster lönar det sig att beställa avhämtningen ungefär samtidigt för då kan väntetiden förkortas. Vid avhämtningen eftersträvar Itä-Suomen Murskauskesku att insamlingen sker samtidigt från närliggande gårdar kör att kunna planera en effektiv körrutt och undvika att plasten körs med halvfulla bilar.

Minimifaktureringsmängden för plast är två ton. Om beställningen är mindre än två ton plast faktureras även en beställningsavgift på 95 € för små partier.

Beställ avhämtning via mobilappen

Beställ avhämtning

Beställningen av avhämtningstjänsten görs via mobilapplikationen ZeroWaste Tilaus. Innan beställningen ska kunden registrera sig på muovit.zerowaste.fi för att få användaruppgifter till applikationens smidiga avhämtningsbeställning. I appen ser kunden sin beställnings status samt även information om tidigare beställningar

I samband med beställningen behövs ett foto av det plastparti som ska avhämtas från gården. Fotot bifogar kunden enklast till beställningen via ZeroWaste Tilaus-mobilappen. Transportföretaget gör i samband med avhämtningen ett preliminärt mottagningsgodkännande av materialet som avhämtas. Om plastmaterialet avviker från det som meddelats i samband med beställningen, görs en skriftlig reklamation till kunden för att förbättra kvaliteten och ändra klassificeringen av plasten. Kostnader som uppstår på grund av felaktigheter i beställningen faktureras av kunden.

Läs mer om appen ZeroWaste och hur du använder appen (på finska)

Beställningar av avhämtning kan även göras per telefon på telefonnumret 0400 380 040 (telefontjänsten fungerar i huvudsak på finska). Telefontid vardagar måndag-fredag kl. 8.00-16.00.

Beställningar kan även göras på kiertoasuomesta.fi

Korrekt sortering och förvaring av plast är A och O

Det viktigaste för återvinning och transport av jordbruksplaster är sortering och förvaring av jordbruksplasten. Itä-Suomen Murskauskeskus har gjort upp tydliga anvisningar för sortering och förvaring. Plasten ska vara möjligast ren, och plasten får inte heller innehålla stora mängder orenheter, såsom mylla, stenar eller metall. Plasten får innehålla endast små mängder organiskt material, såsom hö. Liten mängd vatten eller is skadar inte heller, men ökar vikten på avfallet och därmed även kostnaderna för återvinningen samt sänker kvaliteten på plastavfallet.

Övrigt avfall hör inte till plastinsamlingen. I samband med avhämtningen gör chauffören en preliminär mottagningsgranskning av plasten som avhämtas så att den inte innehåller andra material.

Inför insamlingen ska plasten förvaras möjligast torrt och rent, exempelvis som upplyft på lastpall, på en platta eller på asfalt.

Om det avhämtas lantbruksplast som inte motsvarar materialet som angivits i beställningen så faktureras beställaren för de förverkligade kostnaderna som uppstår. Vid avvikelser görs en skriftlig reklamation till kunden om förbättring av kvalitet och ändring av plastens klassificering.

Sortera så här:

 • Enligt plastkvalitet: Sorterat plastavfall innehåller endast plast av samma plastkvalitet.
 • Enligt färg: Vita plaster och plaster i övriga färger sorteras skilt.
 • Enligt renlighet: I rena plaster finns inte jord eller mylla och får endast innehålla lite organisk smuts såsom hö

Plastkvalitet:

Förvaring av plast

Val av förvaringsplats för plastavfall är lika viktigt som sortering av plasten. Plasten ska förvaras så att den hålls torr och ren. Inte mot bar mark eller på åkern.

Plasten ska kunna lastas på bilen utan att det i misstag medföljer jord eller annat material i plasten i samband med lastningen. Vid val av förvaringsplats för lantbruksplastavfall är det bra att ta i beaktande lastbilens storlek och vikt. Kombinationens längd är ca 24 meter och vikten kan uppgå till 40–50 ton.

Exempel på lämplig förvaringsplats:
- lastpall
- press eller balning
- asfalt
- betongplatta
- snören och nät kan förvaras i exempelvis storsäckar eller i annan separat förvaringsplats, där de inte blandas med i den sorterade plasten. Balsnören och nät återvinns inte.

Exempelbilder av rätt och fel sorterad plast

Ansvarsfullhet

Vid transport och återvinning av plast följer Itä-Suomen Murskauskeskus kvalitetssystemet ISO 9001 samt miljösystemet ISO 14001 för att garantera bästa resultat. Alla aktörer, det vill säga transportföretag och anläggningar som hanterar plasten, fungerar enligt kvalitetsprinciper samt med myndighetstillstånd.

Itä-Suomen Murskauskeskus satsar på transparens genom hela värdekedjan, ända från gården, genom transportkedjan och i hanteringen av plasten.

Återvunnet plastgranulat levereras i huvudsak till finländska plastaktörer för återanvändning.

 • SLC - Itä-Suomen Murskauskeskus

  Itä-Suomen Murskauskeskus

Mer från SLC