Bonden behövs

Bonden behövs är en vänligt plirande bonde med axet i munnen. Bilden är ritad till SLC i början av 1990-talet av Henrik Backman, som var redaktör på Landsbygdens Folk under åren 1990-2002. Numera används illustrationen tillsammans med kännetecknet #bondenbehövs.

SLC ber alla som på något sätt vill använda Bonden behövs-illustrationen att först kontakta SLC:s kommunikationsavdelning och komma överens om användningen. Ta kontakt med kommunikation@slc.fi eller SLC:s kommunikationschef.

Utdrag om Bonden behövs från SLC:s historik

"Då förhandlingarna om EU-medlemskapet inleddes fördes diskussioner inom SLC om att utveckla en slogan för att lyfta fram och marknadsföra det inhemska jordbruket. Tanken bakom sloganen var att den skulle rikta sig till konsumenter och att jordbrukarna själva skulle kunna stå bakom den. En öppen tävling ordnades och resultaten sammanställdes på SLC:s kansli. Så småningom utkristalliserade sig sloganen ”Bonden behövs”.

Henrik Backman, journalist och tecknare på Landsbygdens Folk, fick därefter i uppdrag att illustrera sloganen med en bild. En av grundtankarna bakom både sloganen och bilden var att den inte skulle vara någon klagovisa, utan istället en motpol till de negativa stämningar som präglade jordbrukssektorn vid den här tiden. Resultatet blev en tecknad bild av huvudet på en jordbrukare, en godmodig figur med en positiv utstrålning. På huvudet hade han en reklammössa av den typ som många företag delar ut och i munnen ett vetestrå som han tuggade på.

I första hand trycktes Bonden behövs-bilden upp på t-skjortor som såldes till medlemmarna i den egna organisationen. Tanken var att jordbrukarna genom att bära skjortorna skulle vara sina egna reklampelare.

T-skjortorna blev mycket populära och kom att bli en långvarig symbol för de finlandssvenska jordbrukarna, de såldes ännu när denna historik gavs ut.

Förutom t-skjortorna har Bonden behövs-logotypen tryckts upp på skärmmössor, tygkassar och annat reklammaterial, men det är t-skjortorna som varit den viktigaste produkten och gett den bästa synligheten.

Bonden behövs sloganen har också använts i olika tryckalster, år 1998 gjordes till exempel en kampanjbroschyr i 3500 exemplar för en av SLC:s medlemsvärvningskampanjer. T-skjortorna har i många sammanhang överräckts som gåvor till politiker och andra beslutsfattare. Bonden behövs-sloganen översattes också till finska och trycktes på skjortor i mitten av 1990-talet. De t-skjortorna användes enbart i ett finskspråkigt tv-program som var ett slags tävling i jordbruksfärdigheter."

Läs mer i SLC:s historik (s. 57) Beställ en Bonden behövs-tröja

Har du frågor? Tveka inte att ta kontakt

Mer från SLC