Utskott

Ett utskott är ett organ i organisationen som handhar särskilda sakfrågor och som samlar medlemsförbundens sakkunniga för att behandla och bereda frågor för SLC:s styrelse.

Centralstyrelsen tillsätter enligt stadgarna ett arbetsutskott, ett skogsutskott och ett trädgårdsutskott för ett kalenderår i sänder. Dessutom kan centralstyrelsen också tillsätta andra beredningsutskott och kommittéer.

För tillfället har SLC följande 16 specialutskott: arbetsutskottet, finansrådet, ekoutskottet, företagarutskottet, köttutskottet, miljö- och markpolitiska utskottet, mjölksamarbetsgruppen, organisationsnätverket, potatisutskottet, skattepolitiska utskottet, skogsutskottet, socialpolitiska utskottet, sockerbetsutskottet, spannmålsutskottet, trädgårdsutskottet och ungdomsutskottet.

Sammansättningarna i dessa utskott är listade nedan.

SLC:s utskott

Arbetsutskottet

Finansrådet

Ekoutskottet

 • Bjarne Mara

  Utskottsordförande, ÖSP

 • SLC - Mathias Weckström

  Mathias Weckström

  SLC Nyland

 • SLC - Jan-Erik Karlsson

  Jan-Erik Karlsson

  SLC Åboland

 • Mia Söderdahl

  ÅPF

 • SLC - Christoffer Ingo

  Christoffer Ingo

  Sekreterare

  +358405455472

Företagarutskottet

 • Stefan Saaristo

  ÖSP, utskottsordförande

 • Lotta Storfors

  ÖSP

 • Sune Baarman

  SLC Nyland

 • Jörgen Pettersson

  SLC Åboland

 • Patrik Vägar

  Skogsvårdsföreningen Österbotten

 • Ken Mattsson

  ÅPF

 • Thomas Lindroth

  SLC

 • SLC - Rikard Korkman

  Rikard Korkman

  Sekreterare

  +358 40 518 9297

Köttutskottet

 • Kenneth Dalkarl

  ÖSP, utskottsordförande

 • Christer Ollqvist

  ÖSP

 • Ola Sandberg

  ÖSP

 • Thomas Johansson

  SLC Åboland

 • Artur Hagner

  SLC Nyland

 • Fredrik Söderlund

  ÅPF

 • Tomas Långgård

  sakkunnig, ÖSP

 • SLC - Jonas Laxåback

  Jonas Laxåback

  sekreterare

  +358 40 940 2734

Miljö- och markpolitiska utskottet

 • Thomas Antas

  SLC Nyland, utskottsordförande

 • Bjarne Mara

  ÖSP

 • Johanna Nyman

  ÖSP

 • Bert Johansson

  ÅSP

 • Lasse Löfman

  ÅPF

 • Kim Männikkö

  SLC Nyland

 • SLC - Anders Portin

  Anders Portin

  Sekreterare

  +358(0)40 586 6179

Mjölksamarbetsgruppen

 • Mikael Österberg

  ÖSP, utskottsordförande

 • Anna-Lena Andtbacka-Fröjdö

  ÖSP

 • Sverker Blomberg

  SLC Åboland

 • Jesse Mårtenson

  SLC Nyland

 • Carina Eriksson

  ÅPF

 • Niclas Sjöskog

  ÖSP, sakkunnig

 • SLC - Jonas Laxåback

  Jonas Laxåback

  sekreterare

  +358 40 940 2734

Organisationsnätverk

Potatisutskottet

 • Kaj Hemberg

  ÖSP, utskottsordförande

 • Sören Lawast

  ÖSP

 • Björn Lindström

  SLC Nyland

 • Roger Lindroos

  SLC Nyland

 • Pontus Franzén

  SLC Åboland

 • Jonas Lundberg

  ÅPF

 • SLC - Christoffer Ingo

  Christoffer Ingo

  Sekreterare

  +358405455472

Skattepolitiskt utskott

 • Matias Ålgars

  Utskottsordförande, ÖSP

 • Johanna Smith

  ÖSP

 • Magnus Grönholm

  SLC Nyland

 • Lars-Johan Mattsson

  ÅPF

 • Runa-Britt Willberg

  SLC Åboland

 • Mats Nylund

  Sakkunnig

 • Holger Falck

  Sakkunnig

 • SLC - Jonas Laxåback

  Jonas Laxåback

  sekreterare

  +358 40 940 2734

Skogsutskottet

 • Niclas Sjöskog

  ÖSP, utskottsordförande

 • Anders Lillandt

  ÖSP

 • Kristoffer Nilsson

  SLC Nyland

 • Winnie Söderholm

  SLC Åboland

 • Nils Mörn

  ÅPF

 • Jan-Erik Ravals

  Skogsvårdsföreningen Österbotten

 • Kenneth Påhls

  Skogsvårdsföreningen Österbotten

 • Otto von Frenckell

  Södra Skogsreviret

 • Stefan Selén

  Södra skogsreviret

 • Jan Salmén

  ÅPF/Ålands skogsvårdförening

 • Johan Hermansson

  Väståbolands skogsvårdsförening

 • Anders Häggman

  Jeppo skogsvårdsförening

 • Mats Nylund

  SLC, sakkunnig

 • SLC - Anders Portin

  Anders Portin

  Sekreterare

  +358(0)40 586 6179

Social- och utbildningspolitiskt utskott

 • Erica Dahlblom

  Utskottsordförande, ÖSP

 • Tommy Ehrs

  ÖSP

 • Johanna Wasström

  SLC Nyland

 • Anette Blomberg

  SLC Åboland

 • Carina Eriksson

  ÅPF

 • Christel Holmlund-Norrén

  Skogsvårdsföreningen Österbotten

 • Mats Nylund

  Sakkunnig

 • Christoffer Ingo

  Sakkunnig

 • SLC - Helena Fabritius

  Helena Fabritius

  Sekreterare

  +358 40 511 0886

Sockerbetsutskottet

 • Joel Rappe

  SLC Nyland, utskottsordförande

 • Fredrik Ström

  ÖSP

 • Tom Jansson

  ÅPF

 • Claus Blomberg

  SLC Åboland

 • Stefan Saaristo

  Sakkunnig

 • SLC - Christoffer Ingo

  Christoffer Ingo

  Sekreterare

  +358405455472

Spannmålsutskottet

 • Kim Forsman

  SLC Nyland, utskottsordförande

 • Johan Holmström

  SLC Nyland

 • Thomas Lindholm

  SLC Nyland

 • Bengt Eklund

  ÖSP

 • Johan Knip

  ÖSP

 • Peter Lindström

  SLC Åboland

 • Lars-Johan Mattsson

  ÅPF

 • SLC - Rikard Korkman

  Rikard Korkman

  Sekreterare

  +358 40 518 9297

Trädgårdsutskottet

 • Mikael Lundell

  ÅPF, utskottsordförande

 • Emma Granö-Ring

  ÖSP

 • Christer Finne

  ÖSP

 • Tomas Lindfors

  ÖSP/Närpes grönsaker

 • Kaijus Ahlberg

  NSP

 • Oskar Ekholm

  SLC Åboland

 • SLC - Johanna Smith

  Johanna Smith

  Sekreterare, trädgårdsombudsman

  +358 41 465 1094

Ungdomsutskottet

 • Sören Stenroos

  ÖSP, utskottsordförande

 • Leo Klinge

  SLC Nyland

 • Josefin Norrback

  ÖSP

 • Kevin Lillhonga

  ÖSP

 • Lisa Påvals

  ÅPF

 • Bo-Gustav af Hällström

  Skogsvårdsföreningen Österbotten

 • Joel Rappe

  SLC Nyland, sakkunnig

 • Anton Broända

  Agroforst

 • Carl Wasström

  Novia

 • SLC - Christoffer Ingo

  Christoffer Ingo

  Sekreterare

  +358405455472

Mer från SLC