Utskott

Ett utskott är ett organ i organisationen som handhar särskilda sakfrågor och som samlar förbundens sakkunniga för att behandla och bereda frågor för SLC:s styrelse.

Centralstyrelsen tillsätter enligt stadgarna ett arbetsutskott, ett skogsutskott och ett trädgårdsutskott för ett kalenderår i sänder. Dessutom kan centralstyrelsen också tillsätta andra beredningsutskott och kommittéer.

För tillfället har SLC dessutom följande 15 specialutskott: finansrådet, ekoutskottet, företagarutskottet, miljö- och markpolitiska utskottet, mjölksamarbetsgruppen, organisationsutskottet, potatisutskottet, skatteutskottet, skogsutskottet, slaktdjursutskottet, socialpolitiska utskottet, sockerbetsutskottet, spannmålsutskottet, trädgårdsutskottet och ungdomsutskottet.

Sammansättningarna i dessa utskott är listade nedan.

SLC:s utskott

Arbetsutskottet

Finansrådet

Ekoutskottet

Företagarutskottet

Miljö- och markpolitiska utskottet

Mjölksamarbetsgruppen

Organisationsutskottet

Potatisutskottet

Skatteutskottet

Skogsutskottet

Köttutskottet

Socialpolitiska utskottet

Sockerbetsutskottet

Spannmålsutskottet

Trädgårdsutskottet

Ungdomsutskottet

Meny