SLC Nylands utskott

SLC NYLANDS SPECIALUTSKOTT OCH UTSEDDA REPRESENTANTER FÖR 2024

Nya 2024 med fet stil.

Sektoransvariga inom styrelsen:

- Allmän intressebevakning: Thomas Antas, Hanna Westman
- Miljö- och markpolitik: Peter Österman
- Växtodling: Johan Holmström
- Husdjur: Kristoffer Nilsson
- Skog och energi: Kristoffer Nilsson
- Ekologisk produktion: Nina Långstedt
- Näringspolitik och företagande: Artur Hagner
- Välmående och utbildning: Anna Johansson
- PR- och konsumentfrågor: Leo Klinge

Miljö- skogs- och markpolitiska utskottet:
Thomas Antas (ordf.), Lappträsk; Anders Wasström, Raseborg; Karl Åberg, Ingå; Anna Lemström, Sjundeå; Mats Wikner, Kyrkslätt; och Gunnel Englund, Borgå, SLC:s skogsombud kallas till möten.

Ungdoms- och PRutskottet
: Leo Klinge, (ordf.), Sjundeå; Emilia Westerholm, Raseborg; Marcus Wickholm, Raseborg; Janina Saarinen, Liljendal; Rasmus Sahl, Helsinge; Wilma Ölander, Raseborg; Kristoffer Nilsson, Liljendal och Emilia Karell, Sjundeå. Pia Franzén kallas till möten som sakkunnig.

Åkerväxtutskottet
: Kim Forsman, (ordf.), Ingå; Johan Holmström, Tenala-Bromarf; Stefan Bäckman, Ingå; Peter Österman, Ingå; Mats Lundqvist, Sjundeå; Tom Pehkonen, Helsinge; Fredrik Oljemark, Borgå och Kim Rosqvist, SLC Öst (+sakkunniga som kallas vid behov: Thomas Lindholm).

Utskottet för ekologisk produktion
: Nina Långstedt (ordf.), Ingå; Magnus Selenius, Esbo; Mathias Weckström, Tenala-Bromarf; Mikael Jern, Ingå; Rasmus Sahl, Helsinge och Ben Silfvast, Lappträsk.

Välmåendeutskottet
: Johanna Wasström, Raseborg (ordf.); Nina Långstedt, Ingå Maria Wasström-Sarkola, Ingå; Camilla Nylund, Liljendal och Guy Broman, Liljendal och Carin Knape, Raseborg.

Animalie referensgrupp
*: Jessica Aminoff, Tenala-Bromarf; Mathias Weckström, Tenala-Bromarf; Johanna Wasström, Raseborg; Johan Wasström, Raseborg; Kristian Westerholm, Ingå; Mats Wikner, Kyrkslätt; Hanna Westman, Kyrkslätt; Artur Hagner, SLC Öst; Kristoffer Nilsson, Liljendal; Crista Hällfors, Lappträsk och Jesse Mårtenson, Mörskom

Skog och vilt referensgrupp
*: Henrik Himberg, Tenala-Bromarf; Anders Wasström, Raseborg; Otto von Frenckell, Ingå; Nina Långstedt, Ingå; Mikael Fröberg, Sjundeå; Henrik Lindström, Sibbo; Stefan Borgman, Síbbo; Kristoffer Nilsson, Liljendal; Artur Hagner SLC Öst och Henrik Holmberg, skogsreviret + SLC skogsombudsman

*Referensgrupperna får information och kan bli hörda i olika frågor, och vid behov även sammankallas. Referensgrupperna består av respektive sektoransvariga och representanter i motsvarande sektorutskott i SLC och de gemensamma utskotten med MTK-förbunden eller andra (sektor)organ.

Representanter i Södra förbundens (SLC Nyland, MTK-Uusimaa, MTK-Etelä-Häme, MTK-Kaakkois-Suomi) gemensamma utskott

Näringspolitik och företagande: Peter Österman, Ingå och Tom Lemström, Sjundeå

Södra förbundens köttutskott (blir ett forum under året): Jessica Aminoff, Tenala-Bromarf och Artur Hagner, SLC Öst

Ekoutskott: Magnus Selenius, Esbo och Ben Silfvast, Lappträsk

Åkerväxtutskott (blir ett forum under året): Kim Forsman, Ingå och Tom Pehkonen, Helsinge

Mjölkutskott: Johan Wasström, Raseborg och Jesse Mårtenson, Mörskom

Kompetens och välmående: Johanna Wasström, Raseborg och Mats Wikner, Kyrkslätt

Ungdomsutskott: Leo Klinge, Sjundeå och Janina Saarinen, Liljendal

Övrig representation

Finansråd: Thomas Antas (ordf.), Lappträsk; Peter Österman, Ingå och Boris Antman, Mörskom med Maria Munck-Pihlgren (sekr.). Sakkunniga inkallas enligt behov.

Kontroll av spannmålshandeln: Spannmålsutskottet (sköter inom sig)

Kontrollverksamhet vid sockerfabriker: Betodlarnas sockerråd

Betodlarnas sockerråd: Henrik Kevin, Tenala-Bromarf (suppleant Marcus Fagerström, Tenala-Bromarf) (Sockerbetsodlarna föreslår)

Representant i Ålands potatisodlare r.f:s odlarråd (kontraktsförhandlingar): Johan Träskman, Ingå (Potatisodlarna utser inom sig)

Representant i odlarkommittén för tidig potatis (gemensam för MTK och SLC Åboland): Roger Lindroos, Tenala-Bromarf

Representanter vid Oy Raisio Abp:s bolagsstämmor: John Holmberg, Tenala-Bromarf (suppleant Peter Österman, Ingå)

Representant i Raisios förvaltningsråd: John Holmberg, Tenala-Bromarf.

Representant vid Oy Apetit Ab:s bolagsstämmor: Roger Lindroos, Tenala-Bromarf (suppleant Peter Simberg, Tenala-Bromarf)

Representant i NTM-centralens odlarråd: Johan Holmström, Tenala-Bromarf och Maria Munck-Pihlgren, SLC Nyland, (suppleant Joel Rappe, Tenala-Bromarf)

Representant i landskapets samarbetsgrupp (MYR) 2021-2025: Matti Perälä, MTK-Uusimaa (suppleant Maria Munck-Pihlgren, SLC Nyland)

Representant i Nylands samarbetsgrupps landsbygdssektion: Maria Munck-Pihlgren, SLC Nyland (suppleant Marianne Fred, Novia)

Representant i delegationen för hållbart lantbruk vid NTM-centralen: Maria Munck-Pihlgren, SLC Nyland (suppl. Magnus Selenius, Esbo)

Representant i samarbetsdelegationen för vattenvård vid NTM-centralen 2024–2029: Anna Lemström, Sjundeå (suppl. Maria Munck-Pihlgren, SLC Nyland)

Representant för NTM-centralens delegation: Matti Perälä, MTK-Uusimaa (suppleant Maria Munck-Pihlgren, SLC Nyland)

Representant i det regionala skogsrådet: Henrik Holmberg, representant för Skogsreviret (suppl. Anders Wasström, Raseborg).

Representant i Nylands regionala viltråds styrelse 08/2021–07/2024: Jyri Mela, MTK-Uusimaa (suppl. Mikael Fröberg, Sjundeå). Från 08/2024–07/2027 Mikael Fröberg, Sjundeå (suppl. Jyri Mela, MTK-Uusimaa)

Representant i MTK:s viltarbetsgrupp: Artur Hagner, SLC Öst

Representant i Sysmä avbytarenhets samarbetsgrupp 2023–2025: Kristoffer Nilsson, Liljendal (suppl. Kettil Fredriksson, Liljendal)

Representant i Vemo avbytarenhets samarbetsgrupp: Kristian Westerholm, Ingå (suppl. Sonja Ek-Johansson, Pargas)

SLC NYLANDS REPRESENTANTER I SLC:S UTSKOTT 2024

Organisationsnätverket: Maria Munck-Pihlgren och Gunilla Grönholm

Skattepolitiska utskottet: Magnus Grönholm

Trädgårdsutskottet: Kaijus Ahlberg

Köttutskottet: Artur Hagner

Sockerbetsutskottet: Joel Rappe (ordf.)

Potatisutskottet: Roger Lindroos och Björn Lindström

Miljö- och markpolitiska utskottet: Thomas Antas (ordf.)

Social- och utbildningspolitika utskottet: Johanna Wasström

Ungdomsutskottet: Leo Klinge

Skogsutskottet: Kristoffer Nilsson

Ekoutskottet: Mathias Weckström

Spannmålsutskottet: Kim Forsman (ordf.), Johan Holmström och Thomas Lindholm

Mjölksamarbetsgruppen: Jesse Mårtenson

Företagarutskottet: Sune Baarman

SLC:s representation i MTK:s utskott (SLC Nylands medlemmar) 2024

Miljö och mark: Thomas Antas

Åkergrödor: Kim Forsman

Kompetens och välmående: Mats Wikner

SLC Nylands representant i MTK:s Spannmålsforum 2024 (inleder verksamheten under 2024):

Johan Holmström, Tenala-Bromarf

SLC:s representation i MTK:s nätverk (SLC Nylands medlemmar) 2024

Utsäde: Staffan Eliasson (ordinarie)

Får: Emmi Nurmi (suppleant)

Eko: Mathias Weckström (suppleant)

Malt: Tom Pehkonen (suppleant)

Nöt: Hanna Westman (suppleant)

Sockerbeta: Joel Rappe (suppleant)

Oljeväxter: Kim Forsman (ordinarie)

Häst: Johanna Wasström (ordinarie)

Mer från SLC