SLC Nylands utskott

SLC NYLANDS SPECIALUTSKOTT OCH UTSEDDA REPRESENTANTER FÖR 2022

Nya 2022 med fet stil.

Sektoransvar inom styrelsen: Allmän intressebevakning Thomas Antas (ordf.); Miljö- och markpolitik Peter Österman (viceordf.); Växtodling Johan Holmström; Husdjur Kristoffer Nilsson; Skog och energi Nina Långstedt; Ekologisk produktion Magnus Selenius; Näringspolitik och företagande Artur Hagner; Socialpolitik Kristoffer Nilsson; PR- och konsumentfrågor Leo Klinge.

Miljö- skogs- och markpolitiska utskottet: Thomas Antas (ordf.), Lappträsk; Anders Wasström, Raseborg; Karl Åberg, Ingå; Anna Lemström, Sjundeå; Mats Wikner, Kyrkslätt; Stefan Borgman, Sibbo och Bo-Johan Johansson, Borgå, SLC:s skogsombudsman kallas till möten.

Ungdoms- och PRutskottet: Leo Klinge, (ordf.), Sjundeå; Emmi Nurmi, Raseborg; Marcus Wickholm, Raseborg; Gustav Nyholm, Ingå; Rasmus Sahl, Helsinge; Isabella Nylund, Liljendal och Kristoffer Nilsson, Liljendal.

Åkerväxtutskottet: Kim Forsman (ordf.), Ingå; Johan Holmström, Tenala-Bromarf; Stefan Bäckman, Ingå; Peter Österman, Ingå; Mats Lundqvist, Sjundeå; Tom Pehkonen, Helsinge; Erik Oljemark, Borgå och Kim Rosqvist, SLC Öst (+sakkunniga som kallas vid behov: Bengt Nyman, Thomas Lindholm)

Utskottet för ekologisk produktion: Magnus Selenius (ordf.), Esbo; Mathias Weckström, Tenala-Bromarf; Mikael Jern, Ingå; Nina Långstedt, Ingå; Rasmus Sahl, Helsinge; Ben Silfvast, Lappträsk och Aira Sevon, Mörskom.

Socialpolitiska utskottet: Nina Långstedt, (ordf.), Ingå; Margareta Lönnfeldt, Raseborg; Johanna Wasström, Raseborg; Maria Wasström-Sarkola, Ingå; Camilla Nylund, Liljendal och Guy Broman, Liljendal.

Animalie referensgrupp*: Jessica Aminoff, Tenala-Bromarf; Mathias Weckström, Tenala-Bromarf; Johanna Wasström, Raseborg; Johan Wasström, Raseborg; Kristian Westerholm, Ingå; Mats Wikner, Kyrkslätt; Hanna Westman, Kyrkslätt; Artur Hagner, SLC Öst; Guy Broman, Liljendal, Kristoffer Nilsson, Liljendal och Jesse Mårtenson, Mörskom

Skog och vilt referensgrupp*: Henrik Himberg, Tenala-Bromarf; Anders Wasström, Raseborg; Otto von Frenckell, Ingå; Nina Långstedt, Ingå; Mikael Fröberg, Sjundeå; Sebastian Sohlberg, Sjundeå; Gösta Lundström, Sibbo; Stefan Borgman, Síbbo och Henrik Holmberg, skogsreviret + SLC skogsombudsman

*Referensgrupperna får information och kan bli hörda i olika frågor, och vid behov även sammankallas. Referensgrupperna består av respektive sektoransvariga och representanter i motsvarande sektorutskott i SLC och de gemensamma utskotten med MTK-förbunden eller andra (sektor)organ.

Representanter i Södra förbundens (SLC Nyland, MTK-Uusimaa, MTK-Etelä-Häme, MTK-Kaakkois-Suomi) gemensamma utskott

Näringspolitik och företagande: Peter Österman, Ingå och Tom Lemström, Sjundeå

Södra förbundens köttutskott: Jessica Aminoff, Tenala-Bromarf och Guy Broman, Liljendal

Ekoutskott: Magnus Selenius, Esbo och Ben Silfvast, Lappträsk

Miljö och markanvändning: Anna Lemström, Sjundeå och Viktor Harvio (representant för Skogsreviret, suppleant Henrik Himberg, Tenala-Bromarf)

Åkerväxtutskott: Kim Forsman, Ingå och Tom Pehkonen, Helsinge

Mjölkutskott: Johan Wasström, Raseborg och Jesse Mårtenson, Mörskom

Kompetens och välmående: Johanna Wasström, Raseborg och Mats Wikner, Kyrkslätt

Skatteutskott: Magnus Grönholm, Ingå och Anders Rosengren, Borgå

Ungdomsutskott: Leo Klinge, Sjundeå och Kristoffer Nilsson, Liljendal

Övrig representation

Finansråd: Thomas Antas (ordf.), Lappträsk; Peter Österman, Ingå; Tom Lemström, Sjundeå och Boris Antman, Mörskom samt Maria Munck-Pihlgren (sekr.). Sakkunniga inkallas enligt behov.

Kontroll av spannmålshandeln: Spannmålsutskottet (sköter inom sig)

Kontrollverksamhet vid sockerfabriker: Betodlarnas sockerråd

Betodlarnas sockerråd: Joel Rappe, Tenala-Bromarf (suppleant Marcus Fagerström, Tenala-Bromarf) (Sockerbetsodlarna föreslår)

Representant i Ålands potatisodlare r.f:s odlarråd (kontraktsförhandlingar): Michael Nyberg, Tenala-Bromarf (Potatisodlarna utser inom sig)

Representant i odlarkommittén för tidig potatis (gemensam för MTK och SLC Åboland): Roger Lindroos, Tenala-Bromarf

Representanter vid Oy Raisio Abp:s bolagsstämmor: John Holmberg, Tenala-Bromarf (suppleant Anders Rosengren, Borgå)

Representant i Raisios förvaltningsråd: John Holmberg, Tenala-Bromarf

Representant vid Oy Apetit Ab:s bolagsstämmor: Roger Lindroos, Tenala-Bromarf (suppleant Peter Simberg, Tenala-Bromarf)

Representant i NTM-centralens odlarråd: Joel Rappe, Tenala-Bromarf och Bjarne Westerlund, SLC Nyland, (suppleant Anders Rosengren, Borgå)

Representant i NTM-centralens delegation: Matti Perälä, MTK-Uusimaa (suppleant Bjarne Westerlund, SLC Nyland)

Representant i landskapets samarbetsgrupp (MYR): Matti Perälä, MTK-Uusimaa (suppleant Bjarne Westerlund, SLC Nyland)

Representant i Nylands samarbetsgrupps landsbygdssektion: Bjarne Westerlund, SLC Nyland (suppleant Marianne Fred, Novia)

Representant i delegationen för hållbart lantbruk vid NTM-centralen: Bjarne Westerlund, SLC Nyland (suppl. Magnus Selenius, Esbo)

Representant i samarbetsdelegationen för vattenvård vid NTM-centralen: Bengt Nyman, Raseborg

(suppl. Bjarne Westerlund, SLC Nyland)

Representant i det regionala skogsrådet: Henrik Holmberg, representant för Skogsreviret (suppl. Anders Wasström, Raseborg).

Representant i Nylands regionala viltråds styrelse: Jyri Mela, MTK-Uusimaa (suppl. Mikael Fröberg, Sjundeå)

Representant i MTK:s viltarbetsgrupp: Sebastian Sohlberg, Sjundeå

SLC NYLANDS REPRESENTANTER I SLC:S UTSKOTT 2022

Organisationsutskottet: Bjarne Westerlund och Gunilla Grönholm

Skattepolitiskautskottet: Magnus Grönholm

Trädgårdsutskottet: Kaijus Ahlberg

Slaktdjursutskottet: Guy Broman

Sockerbetsutskottet: Sebastian Sohlberg och Joel Rappe

Potatisutskottet: Roger Lindroos och Björn Lindström

Miljö- och markpolitiska utskottet: Thomas Antas (ordf.)

Socialpolitiska utskottet: Johanna Wasström

Ungdomsutskottet: Leo Klinge

Skogsutskottet: Gösta Lundström

Ekoutskottet: Mathias Weckström

Spannmålsutskottet: Kim Forsman (ordf.), Johan Holmström och Thomas Lindholm

Mjölksamarbetsgruppen: Kristian Westerholm

Företagarutskottet: Sebastian Sohlberg

Mer från SLC