ÖSP:s fullmäktige

Mårten Häggman, Esse lokalavd. (ersättare Mattias Wärn)

Glenn Strengell, Jeppo lokalavd. (ersättare Glen Jakobsson)

Michael Hägg Karleby lokalavd. (ersättare Sten Hansson)

Christoffer Ingo, Korsholms södra lokalavd.(ersättare Nils-Erik Lång)

Roger Backholm, Korsnäs lokalavd. (ersättare Kenneth Enlund)

Mårten Strandvall, Kronoby lokalavd. (ersättare Johan Drycksbäck)

Johnny Enström, Kvevlax lokalavd. (ersättare Kaj Skräddar)

Mikael Hoxell, Lappfjärd lokalavd. (ersättare Susan Englund)

Ronny Snellman, Larsmo lokalavd. (ersättare Anders Östman)

Joakim Smeds, Malax lokalavd. (ersättare Stefan Östman)

Bo-Stefan Rådman, Maxmo lokalavd. (ersättare Jonas Holm)

Sebastian Pott, Munsala lokalavd. (ersättare Andreas Westerholm)

Dick Kainberg, Nedervetil lokalavd. (ersättare Mats Kaitfors)

Andreas Frostdahl, Nykarleby lokalavd. (ersättare Tom Cedreström)

David Nyman, Närpes östra lokalavd. (ersättare Kaj Sjögård)

Johan Häggblom, Oravais lokalavd. (ersättare Sofia Eriksson)

Mats Finne, Pedersöre lokalavd. (ersättare Maria Ingerström)

Johannes Stenmark, Purmo lokalavd. (ersättare Hanna Löv)

Tobias Dahlblom, Pörtom lokalavd. (ersättare Mikael Storbäck)

Jonas Nord, Replot-Björköby lokalavd. (ersättare Jan-Mikael Östergård)

Samuel Ingves, Sideby lokalavd. (ersättare Fredrik Antfolk)

Daniel Helenelund, Solf lokalavd. (ersättare Tom Backlund)

David Köping, Sundom lokalavd. (ersättare Glenn Ahlnäs)

Jessica Flöjt, Terjärv lokalavd. (ersättare Marcus Skullbacka)

Kjell Utfolk, Tjöck lokalavd. (ersättare Anderas Norrbutts)

Hans Vikstrand, Västra Närpes lokalavd. (ersättare Cindi Groop)

Michael Kamis, Vörå lokalavd. (ersättare Kjell Granfors)

Thomas Edström-Simons, Yttermark lokalavd. (ersättare Bengt Dahlin)

Jan-Anders Lindfors, Övermark lokalavd. (ersättare Dan Kjällberg)

Jens Juthström, Korsnäsnejdens trädgårdsproducenter (ersättare Kenneth Vestberg)

Tore Svarvar, Malaxnejdens trädgårdsproducenter (ersättare Håkan Berg)

Jonathan Nordberg, Närpes trädgårdsproducenter (ersättare Ulf Harf)

Christer Finne, Frilandsodlarnas lokalavd. (ersättare David Björk)

Tom Åstrand, Österbottens Kött (ersättare Åsa Frants)

Ann-Charlott Kjerp, Osuuskunta Maitosuomi (ersättare Henrik Strandberg)

Stefan Skullbacka, Närpes Grönsaker (ersättare Börje Ivars)

Kenneth Påhls, Skogsvårdsföreningen Österbotten (ersättare Harald Finne)

Kaj Wiik, Österbottens Pälsdjursodlarförening (ersättare Dan-Ove Stenfors)

Johnny Grandell, Närpes Äggpackeri (ersättare Robert Kuuttinen)

Mer från SLC