Aktuellt i SLC Åboland

SLC - 20160523 204448

Stödutbildningar våren 2021

Stödutbildnings material 26.3.2021

Stödutbildning för odlare 2021, Välkomna Utnyttja VIPU och Råd2020 maximalt. Att observera i miljöersättningen och tvärvillkoren år 2021. Reflektioner från stödövervakningen 2020. Helmi-programmet uppmuntrar att beta. Miljöavtal Grund- och förgröningsstöd - mångfald i odlingen, permanenta gräsmarker, ekologisk areal och överföring av stödrätter. Kompensationsersättning. Att rita jordbruksskiften och gemensamma skiften. Spridning av gips fortsätter år 2021. Vad kan vi vänta oss av jordbrukspolitiken 2023 ?

Bandning av stödutbildning 26.3.2021 del 1 / 2 Stödinfo 26.3.2021 program och registreringslänk (del 1/2) - YouTube

Bandning stödutbildning 26.3 del 2/2 Stödinfo 26.3.2021 program och registreringslänk (del 2/2) - YouTube

Info om Ekostöd - utbildningsmaterial, 30.3.2021

Ersättning för ekologisk produktion och förbindelsevillkor Ekokontrollsystemet Villkoren för miljöersättning och tvärvillkor i ekologisk produktion - observationer gjorda vid stödövervakningen år 2020 Råd 2020 och samlade erfarenheter från ekoproduktionskontrollerna. Eko-stödutbildning bandning, del 1/2 INFO OM EKOSTÖD 2021, del 1/2 - YouTube Eko-stödutbildning bandning, del 2/2 INFO OM EKOSTÖD 2021, del 2/2 - YouTube .

SLC Åbolands stadgar

​SLC Åbolands nya stadgar

.

SLC Åbolands samt lokalavdelningarnas registerbeskrivning

SLC Åboland registerbeskrivning Regsiterbeskrivning Kimitoöns lokalavdelning Registerbeskrivning Pargas lokalavdelning

Mer från SLC