Utskott

ÖSP:s utskott och arbetsgrupper 2021 (nyinvalda understrukna)

UTSKOTT

Äggproducentutskottet: ordf. Tobias Dahlblom (Pörtom), Björn Haga (Västra Närpes), Kaj Hannus (Närpes östra), Jonathan Hummelstedt (Yttermark), Ulrica Snåre (Kronoby) och Johnny Grandell (sakkunnig). Johanna Smith sekreterare.

Fårproducentutskottet: ordf. Anders Norrback (Övermark), Christer Ollqvist (Vörå), Ulla Enlund (Larsmo), Jan-Erik Revahl (Malax) och Jonas Nord (Replot-Björköby). Österbottens fårklubbs tre representanter i utskottet är Tor-Egil Berg, Magnus Berg och Josefin Norrback. Johanna Smith sekreterare.

Trädgårdsutskottet: ordf. Johanna Smith, Jens Juthström och Mikael Åkersten (Korsnäsnejden), suppleant Kenneth Westberg, Tore Svarvar och Conny Söderback (Malaxnejden), suppleant Håkan Berg, Joakim Strand och Ulf Harf (Närpes trädgård), suppleant Jonathan Nordberg, Stefan Gulin (Närpes trädgård) ÖSP-styrelsens representant/sakkunnig och Stefan Skullbacka (producentägda företag). Johanna Smith sekreterare.

Potatisutskottet: ordf. Matias Ålgars (Lappfjärd), Peter Norrback (Malax), Sören Lawast (Jeppo), Kjell Nyström (Malax), Mikael Hoxell (Lappfjärd) och Fredrik Andtfolk (Sideby). Kaj Hemberg (Lappfjärd) kallas som sakkunnig. Johanna Smith sekreterare.

Spannmålsutskottet: ordf. Bengt Eklund (Närpes östra), Martin Edman (Malax), Mats Nordman (Pörtom), Johan Knip (Kvevlax), Torolf Bonäs (Nykarleby), Mårten Krokfors (Kronoby) och Johan Staffas (Vörå). Fredrik Grannas sekreterare.

Mjölkutskottet: ordf. Mikael Österberg (Oravais), Anna-Lena Andtbacka-Fröjdö (Kronoby), Henrik Strandberg (Nykarleby), Stefan Södergård (Vörå), Christian Björknäs (Lappfjärd) och Niclas Sjöskog (Purmo). Mats Broända (Nedervetil) kallas som sakkunnig. Johanna Smith sekreterare.

Köttutskottet:ordf. Jonny Kronqvist (Nykarleby), Johan Snickars (Malax) Mårten Strandvall (Kronoby) Ola
Sandberg (Esse) Samuel Ingves (Sideby), Johnny Enström (Kvevlax), Kenneth Dalkarl (Vörå), Daniel Helenelund (Solf) och Henrik
Holm (Munsala). Tomas Långgård (Malax) kallas som sakkunnig. Johanna Smith är sekreterare.

Ungdomsutskottet: ordf. Sören Stenroos (Malax), Mats Edström (Purmo), Kim Åbonde (Närpes östra), Filip Norrgård (Malax), Josefin Norrback (Närpes östra), Patrik Lindblad (Pörtom), Christoffer Ingo (Korsholms södra), Sofia Eriksson (Oravais) och Anders Enlund (Esse). Fredrik Grannas sekreterare.

Sockerbetsutskottet: ordf. Fredrik Ström (Solf), Bo-Erik Nyman (Oravais), Kristian Bengts (Övermark), Christian Hoijar (Korsholms södra) och Stefan Saaristo (Malax). Fredrik Grannas sekreterare.

Utskottet för ekologisk odling: ordf. Jussi Murto-Koivisto (Närpes östra), Bjarne Mara (Korsholms södra), Ann-Katrin Norrback (Övermark), Sven Ek (Munsala), Per-Johan Grannas (Vörå) och Roger Björknäs (Lappfjärd). Steve Nyholm (Munsala) och Ann-Sofi Ljungqvist (EkoNu) kallas som sakkunniga till utskottets möten. David Pettersson sekreterare.

Socialpolitiska utskottet: ordf. Tommy Ehrs (Vörå), David Köping (Sundom), Mårten Strandvall (Kronoby), Åsa Norrvik (Lappfjärd), Maria Ingerström (Pedersöre), Erica Dahlblom (Pörtom) och Anna-Lena Andtbacka-Fröjdö (Kronoby). LPA kallas som sakkunnig. Fredrik Grannas sekreterare.

Företagarutskottet/Styrgruppen för Ekonomi laboratoriet: ordf. Stefan Saaristo (Malax), Kjell-Göran Paxal (Solf/ÖK), Kristian Bengts (Övermark), Lotta Storfors (Malax), Jonny Kronqvist (Nykarleby) och Anders Lillandt (Tjöck). Stefan Gulin och Johanna Smith kallas som sakkunniga. Projektledaren fungerar som sekreterare.

Österbottens gemensamma mark- och miljöpolitiska utskott: ordinarie Bjarne Mara (Korsholms södra), suppleant Johanna Nyman (Kvevlax).

ÖSP:s och Österbottens skogsvårdsförenings gemensamma skogsutskott: ordf. Anders Lillandt (Tjöck), Bjarne Mara (Korsholms södra), Niclas Sjöskog (Purmo). 3 medlemmar från skogsvårdsföreningen Österbotten och 1 medlem från Jeppo skogsvårdsförening. Jan Slotte sekreterare.

Sakkunniga: Mats Nylund, Patrik Majabacka, Mikko Syri

Organisations- och PR-arbetsgruppen: ordf. Johanna Nyman (Kvevlax), Pauliina Holmqvist (Karleby), Bjarne Mara (Korsholms Södra), Tommy Ehrs (Vörå), Johanna Smith, Fredrik Grannas och Johanna Smith sekreterare.

Finansrådet: ordf. Tomas Långgård (Malax), Niclas Sjöskog (Purmo), Mats Nylund (medlem), Anders Lillandt (Tjöck), Lena Hallvar (kassör), Christian Partanen (Andelsbanken), Johanna Smith (trädgård) och Johanna Smith (sekreterare).

ARBETSGRUPPER:

Fågelskadearbetsgruppen: ordf. Johanna Nyman (Kvevlax), Bjarne Mara (Korsholms södra), Patrik Nedergård (landsbygdssekreterare Korsholm), David Köping (Sundom) och Fredrik Ström (Solf). Tomas Långgård (Malax) och Stefan Thölix (Korsholms södra) kallas som sakkunniga. Johanna Smith sekreterare.

Mark- och miljöpolitisk arbetsgrupp: ordf. Bjarne Mara (Korsholms södra), Anders Lillandt (Tjöck), Johanna Nyman (Kvevlax) och Niclas Sjöskog (Purmo). Tomas Långgård kallas som sakkunnig. Johanna Smith sekreterare.

Arbetsgruppen för Vasa hamnförbindelse: ny ordf. Stefan Thölix (Korsholms södra), Fredrik Ström (Solf), Bjarne Mara (Korsholms södra), Kjell-Göran Paxal (Solf), David Köping (Sundom) och Johanna Nyman (Kvevlax). Tomas Långgård kallas som sakkunnig. Johanna Smith sekreterare.

Mer från SLC