Utskott

SLC NYLAND:S SPECIALUTSKOTT OCH UTSEDDA REPRESENTANTER FÖR 2019

Nya ledamöter och representanter utmärkta med mörk text

Arbetsutskott 

Thomas Antas (ordf.), Lappträsk; Peter Österman, Ingå; Erik Perklén, Sjundeå; Tom Lemström, Sjundeå; Magnus Selenius, Esbo; Karl-Erik Oljemark, Sibbo och Anders Rosengren, Borgå  

Till arbetsutskottets möten kallas även ungdoms- och PRutskottets ordförande.

Sektoransvariga:

 • Intressebevakning: Thomas Antas
 • Miljö- och markpolitik: Erik Perklén
 • Växtodling: Peter Österman
 • Näringspolitik, företagande: Tom Lemström och Peter Österman
 • Ekologisk produktion: Magnus Selenius
 • Husdjur, socialpolitik: Karl-Erik Oljemark
 • Skog och energi: Tom Lemström och Anders Rosengren
 • PR- och konstumentfrågor: Joel Rappe


  Miljö- skogs- och markpolitiska utskottet 

  Thomas Antas (ordf.), Lappträsk; Anders Wasström, Raseborg; Nina Långstedt, Ingå; Anna Lemström, Sjundeå; Mats Wikner, Kyrkslätt; Stefan Borgman, Sibbo och Bo-Johan Johansson, Borgå, SLC:s jurist och skogsombudsman kallas till möten.

  Ungdoms- och PRutskottet

  Joel Rappe (ordf.), Tenala-Bromarf; Marcus Wickholm, Raseborg; Leo Klinge, Sjundeå, Linda Fredriksson, Kyrkslätt; Rasmus Sahl, Helsinge; Isabella Nylund, Liljendal och Kristoffer Nilsson, Liljendal.

  Spannmålsutskottet 

  Bengt Nyman (ordf.), Raseborg; Johan Holmström, Tenala-Bromarf; Stefan Bäckman, Ingå; Kim Forsman, Ingå; Peter Österman, Ingå; Tom Pehkonen, Helsinge; Erik Oljemark, Borgå och Kim Rosqvist, Pyttis.

  Utskottet för ekologisk produktion

  Mathias Weckström (ordf.), Tenala-Bromarf; Mikael Jern, Ingå; Magnus Selenius, Esbo; Gösta Lundström, Sibbo; Torbjörn Lönnfors, Pernå, Ben Silfvast, Lappträsk och Aira Sevon, Mörskom.

  Socialpolitiskautskottet

  Nina Långstedt (ordf.), Ingå; Margareta Lönnfeldt, Raseborg; Maria Wasström-Sarkola, Ingå; Monica Oljemark, Borgå och Camilla Nylund, Liljendal och Guy Broman, Liljendal. Socialpolitiska frågor har tidigare behandlats i kvinnoutskottet, som nu slopats.

  referensgrupper

  Referensgrupperna får information och kan bli hörda i olika frågor, och vid behov även sammankallas. Referensgrupperna består av respektive sektoransvariga och representanter i motsvarande sektorutskott i SLC och de gemensamma utskotten med MTK-förbunden eller andra sektororgan.  

  Animalie referensgrupp

  Jessica Aminoff, Tenala-Bromarf; Johan Wasström, Raseborg; Kristian Westerholm, Ingå;  Karl-Erik Oljemark, Sibbo, Guy Broman, Liljendal och Jesse Mårtenson, Mörskom

  Skog referensgrupp

  Henrik Himberg, Tenala-Bromarf; Anders Wasström, Raseborg; Otto von Frenckell, Ingå; Nina Långstedt, Ingå; Henrik Lindström, Sibbo, Gösta Lundström, Sibbo; Anders Rosengren, Borgå och Stefan Borgman Sibbo, SLC skogsmombudsman

  Representanter i Södra förbundens (SLC Nyland, MTK-Uusimaa, MTK-Etelä-Häme, MTK-Kaakkois-Suomi) gemensamma utskott

  Näringspolitik och företagande: Johanna Wasström och Tom Lemström, Sjundeå

  Södra förbundens köttutskott: Jessica Aminoff, Tenala-Bromarf och Guy Broman, Liljendal

  Ekoutskott: Magnus Selenius, Esbo och Ben Silfvast, Lappträsk

  Miljö och markanvändning: Anna Lemström, Sjundeå och Anders Portin (representant för Skogsreviret, suppleant Henrik Himberg, Tenala-Bromarf)

  Mjölkutskott: Johan Wasström, Raseborg och Jesse Mårtensson, Mörskom

  Kompetens och välmående: Mats Wikner, Kyrkslätt och Monica Oljemark, Borgå

  Skatteutskott: Anders Rosengren, Borgå och Magnus Grönholm, Ingå

  Ungdomsutskott: Leo Klinge, Sjundeå och Emmi Nurmi, Raseborg

  Åkerväxtutskott: Bengt Nyman, Raseborg och Tom Pehkonen, Helsinge

  Skogsutskott: Gösta Lundström, Sibbo och Anders Rosengren, Borgå (suppleant Stefan Borgman, SLC/Skogsreviret

  Övrig representation

  Kontroll av spannmålshandeln: Spannmålsutskottet (sköter inom sig)

  Kontrollverksamhet vid sockerfabriker: Betodlarnas sockerråd

  Betodlarnas sockerråd: Anders Wasström, Raseborg (suppleant Marcus Fagerström, Tenala-Bromarf)

  Representant i Ålands potatisodlare r.f. (kontraktsförhandlingar): Staffan Björkell, Pernå

  Representant i odlarkommittén för tidig potatis (gemensam för MTK och ÅSP): Roger Lindroos, Tenala-Bromarf

  Representanter vid Oy Raisio Abp:s bolagsstämmor: John Holmberg, Tenala-Bromarf (suppleant Anders Rosengren, Borgå)

  Representant vid Oy Apetit Ab:s bolagsstämmor: Roger Lindroos, Tenala-Bromarf (suppleant Peter Simberg, Tenala)

  Representant i Jordägarnas värderingscentral (SLC): Håkan Fagerström, Ingå (suppleant Thomas Antas, Lappträsk)

  Representant i NTM-centralens odlarråd: Erik Perklén, Sjundeå och Bjarne Westerlund, SLC Nyland  (suppleant Henry Wikholm, Borgå) 

  Representant i landskapets samarbetsgrupp (MYR): Bjarne Westerlund, SLC Nyland (suppleant Matti Perälä, MTK-Uusimaa)

  Representant i Nylands samarbetsgrupps landsbygdssektion: Bjarne Westerlund, SLC Nyland (suppleant Niklas Andersson)

  Representant i delegationen för hållbart lantbruk vid NTM-centralen: Bjarne Westerlund, SLC Nyland (suppl. Magnus Selenius, Esbo)

  Representant i samarbetsdelegationen för vattenvård vid NTM-centralen: Bengt Nyman, Raseborg (suppl. Bjarne Westerlund, SLC Nyland)

  Representant i det regionala skogsrådet: Robert Andersson, representant för Skogsreviret (suppl. Anders Wasström, Raseborg).

  Representant i Nylands regionala viltråds styrelse: Henrik Lindström, Sibbo

  Representant i JSM:s rådgivningsdelegation (SLC): Anders Rosengren, Borgå (suppleant för Kim Nordling, SLF)

  SLC NYLANDS REPRESENTANTER I SLC:S UTSKOTT 2018

  Organisationsutskottet: Bjarne Westerlund och Gunilla Grönholm

  Skatteutskottet: Magnus Grönholm (ordf.)

  Trädgårdsutskottet: Kaijus Ahlberg 

  Slaktdjursutskottet: Guy Broman 

  Sockerbetsutskottet: Henrik Kevin och Sebastian Sohlberg 

  Potatisutskottet: Roger Lindroos och Staffan Björkell 

  Miljö- och markpolitiska utskottet: Thomas Antas (ordf.) 

  Socialpolitiska utskottet: Johanna Wasström 

  Ungdomsutskottet: Joel Rappe 

  Skogsutskottet: Gösta Lundström

  Ekoutskottet: Mathias Weckström

  Spannmålsutskottet: Bengt Nyman (ordf.), Kim Forsman och Thomas Lindholm

  Mjölksamarbetsgruppen: Kristian Westerholm

  Företagsutskottet: Sebastian Solhberg


  Meny