Utskott

SLC NYLAND:S SPECIALUTSKOTT OCH UTSEDDA REPRESENTANTER FÖR 2020

Nya ledamöter och representanter utmärkta med mörk text

Arbetsutskott 

Thomas Antas (ordf.), Lappträsk; Peter Österman, Ingå; Erik Perklén, Sjundeå; Tom Lemström, Sjundeå; Magnus Selenius, Esbo; Karl-Erik Oljemark, Sibbo och Anders Rosengren, Borgå  

Till arbetsutskottets möten kallas även ungdoms- och PRutskottets ordförande.

Sektoransvariga:

  • Intressebevakning: Thomas Antas
  • Miljö- och markpolitik: Erik Perklén
  • Växtodling: Peter Österman
  • Näringspolitik, företagande: Tom Lemström och Peter Österman
  • Ekologisk produktion: Magnus Selenius
  • Husdjur, socialpolitik: Karl-Erik Oljemark
  • Skog och energi: Tom Lemström och Anders Rosengren
  • PR- och konstumentfrågor: Joel Rappe


Miljö- skogs- och markpolitiska utskottet 

Thomas Antas (ordf.), Lappträsk; Anders Wasström, Raseborg; Nina Långstedt, Ingå; Anna Lemström, Sjundeå; Mats Wikner, Kyrkslätt; Stefan Borgman, Sibbo och Bo-Johan Johansson, Borgå, SLC:s jurist och skogsombudsman kallas till möten.

Ungdoms- och PRutskottet

Joel Rappe (ordf.), Tenala-Bromarf; Marcus Wickholm, Raseborg; Leo Klinge, Sjundeå, Gustav Nyholm, Ingå; Rasmus Sahl, Helsinge; Isabella Nylund, Liljendal och Kristoffer Nilsson, Liljendal.

Spannmålsutskottet 

Bengt Nyman (ordf.), Raseborg; Johan Holmström, Tenala-Bromarf; Stefan Bäckman, Ingå; Kim Forsman, Ingå; Peter Österman, Ingå; Tom Pehkonen, Helsinge; Erik Oljemark, Borgå och Kim Rosqvist, Pyttis.

Utskottet för ekologisk produktion

Magnus Selenius (ordf.), Esbo; Mathias Weckström, Tenala-Bromarf; Mikael Jern, Ingå; Gösta Lundström, Sibbo; Torbjörn Lönnfors, Pernå, Ben Silfvast, Lappträsk och Aira Sevon, Mörskom.

Socialpolitiskautskottet

Nina Långstedt (ordf.), Ingå; Margareta Lönnfeldt, Raseborg; Johanna Wasström, Raseborg; Maria Wasström-Sarkola, Ingå; Monica Oljemark, Borgå och Camilla Nylund, Liljendal och Guy Broman, Liljendal. 

referensgrupper

Referensgrupperna får information och kan bli hörda i olika frågor, och vid behov även sammankallas. Referensgrupperna består av respektive sektoransvariga och representanter i motsvarande sektorutskott i SLC och de gemensamma utskotten med MTK-förbunden eller andra sektororgan.  

Animalie referensgrupp

Jessica Aminoff, Tenala-Bromarf; Johanna Wasström, Raseborg; Johan Wasström, Raseborg; Kristian Westerholm, Ingå;  Karl-Erik Oljemark, Sibbo, Guy Broman, Liljendal och Jesse Mårtenson, Mörskom

Skog och vilt referensgrupp

Henrik Himberg, Tenala-Bromarf; Anders Wasström, Raseborg; Otto von Frenckell, Ingå; Nina Långstedt, Ingå; Mikael Fröberg, Sjundeå; Sebastian Sohlberg, Sjundeå; Henrik Lindström, Sibbo, Gösta Lundström, Sibbo; Anders Rosengren, Borgå; Stefan Borgman, Sibbo och Robert Andersson, skogsreviret samt SLC skogsmombudsman

Representanter i Södra förbundens (SLC Nyland, MTK-Uusimaa, MTK-Etelä-Häme, MTK-Kaakkois-Suomi) gemensamma utskott

Näringspolitik och företagande: Johanna Wasström och Tom Lemström, Sjundeå

Södra förbundens köttutskott: Jessica Aminoff, Tenala-Bromarf och Guy Broman, Liljendal

Ekoutskott: Magnus Selenius, Esbo och Ben Silfvast, Lappträsk

Miljö och markanvändning: Anna Lemström, Sjundeå och Anders Portin (representant för Skogsreviret, suppleant Henrik Himberg, Tenala-Bromarf)

Mjölkutskott: Johan Wasström, Raseborg och Jesse Mårtensson, Mörskom

Kompetens och välmående: Mats Wikner, Kyrkslätt och Monica Oljemark, Borgå

Skatteutskott: Anders Rosengren, Borgå och Magnus Grönholm, Ingå

Ungdomsutskott: Leo Klinge, Sjundeå och Emmi Nurmi, Raseborg

Åkerväxtutskott: Bengt Nyman, Raseborg och Tom Pehkonen, Helsinge

Övrig representation

Stadgearbetsgrupp: Thomas Antas, Anders Rosengren och Bengt Nyman. Bjarne Westerlund fungerar som sekreterare. Sakkunniga inkallas enligt behov.

Kontroll av spannmålshandeln: Spannmålsutskottet (sköter inom sig)

Kontrollverksamhet vid sockerfabriker: Betodlarnas sockerråd

Betodlarnas sockerråd: Anders Wasström, Raseborg (suppleant Marcus Fagerström, Tenala-Bromarf)

Representant i Ålands potatisodlare r.f. (kontraktsförhandlingar): Staffan Björkell, Pernå

Representant i odlarkommittén för tidig potatis (gemensam för MTK och ÅSP): Roger Lindroos, Tenala-Bromarf

Representanter vid Oy Raisio Abp:s bolagsstämmor: John Holmberg, Tenala-Bromarf (suppleant Anders Rosengren, Borgå)

Representant vid Oy Apetit Ab:s bolagsstämmor: Roger Lindroos, Tenala-Bromarf (suppleant Peter Simberg, Tenala-Bromarf)

Representant i Jordägarnas värderingscentral (SLC):Thomas Antas, Lappträsk

Representant i NTM-centralens odlarråd: Erik Perklén, Sjundeå och Bjarne Westerlund, SLC Nyland  (suppleant Anders Rosengren, Borgå) 

Representant i landskapets samarbetsgrupp (MYR): Bjarne Westerlund, SLC Nyland (suppleant Matti Perälä, MTK-Uusimaa)

Representant i Nylands samarbetsgrupps landsbygdssektion: Bjarne Westerlund, SLC Nyland (suppleant Marianne Fred, Novia)

Representant i delegationen för hållbart lantbruk vid NTM-centralen: Bjarne Westerlund, SLC Nyland (suppl. Magnus Selenius, Esbo)

Representant i samarbetsdelegationen för vattenvård vid NTM-centralen: Bengt Nyman, Raseborg (suppl. Bjarne Westerlund, SLC Nyland)

Representant i det regionala skogsrådet: Robert Andersson, representant för Skogsreviret (suppl. Anders Wasström, Raseborg).

Representant i Nylands regionala viltråds styrelse: Henrik Lindström, Sibbo (suppl. Mikael Fröberg, Sjundeå)

Representant i MTK:s viltarbetsgrupp: Sebastian Sohlberg, Sjundeå  

SLC NYLANDS REPRESENTANTER I SLC:S UTSKOTT 2018

Organisationsutskottet: Bjarne Westerlund och Gunilla Grönholm

Skatteutskottet: Magnus Grönholm (ordf.)

Trädgårdsutskottet: Kaijus Ahlberg 

Slaktdjursutskottet: Guy Broman 

Sockerbetsutskottet: Henrik Kevin och Sebastian Sohlberg 

Potatisutskottet: Roger Lindroos och Björn Lindström

Miljö- och markpolitiska utskottet: Thomas Antas (ordf.) 

Socialpolitiska utskottet: Johanna Wasström 

Ungdomsutskottet: Joel Rappe 

Skogsutskottet: Gösta Lundström

Ekoutskottet: Mathias Weckström

Spannmålsutskottet: Bengt Nyman (ordf.), Kim Forsman och Thomas Lindholm

Mjölksamarbetsgruppen: Kristian Westerholm

Företagsutskottet: Sebastian Solhberg


Mer från SLC